סגולה לעשירות מופגלת: סגולה בדוקה לעשירות פרנסה משמיים
(צילום: Atstock Productions/shutterstock)

סגולות

6 סגולות מיוחדות לעשירות: "והריקותי לכם ברכה עד בלי די"

רוצים להתעשר בקלות? מחפשים סגולה בדוקה לעשירות? הרב נתנאל חיים שרון מביא לפניכם 6 סגולות מיוחדות לעשירות עם מקורות (מספר 2 היא סגולה גדולה וידועה לעשירות).

הרב נתנאל חיים שרון   
סגולה לעשירות מופגלת: סגולה בדוקה לעשירות פרנסה משמיים
(צילום: Atstock Productions/shutterstock)
אא

רוצה להתעשר? 6 סגולות מיוחדות שדרכן ניתן לזכות לעשירות בקלות:

1. פיטום הקטורת - בגמרא (יומא כו.) מובא שעבודת הקטורת היתה חביבה מאד על הכהנים, מפני שהיא היתה מביאה להם עושר וברכה, וכתב בספר האח נפשנו (עושר אות ב) שכמו כן הקפדה על אמירת פיטום הקטורת בכוונה בתפילה בבוקר ובערב הוא סגולה לעושר.

2. קידוש ועונג שבת - הזהירות בעונג שבת ובקידוש של יום השבת מובא בגמרא (שבת כג:) שהוא סגולה לעשירות. ובספר אוצר המזל (עמ' תקל"ב) כתב עוד, שקניית כוס יקרה וחשובה לצורך הקידוש הוא סגולה בדוקה לעשירות.

3. ג' מטבעות -  בספר רפאל המלאך (אות ע' ערך עשירות) הביא שהפרשת שלושה מטבעות לצדקה בתפלת שחרית בשעה שאומר 'ואתה מושל בכל' הנאמר בכל יום בעת אמירת 'ויברך דוד', הוא סגולה לעשירות.

4. תלמיד חכם - בזוהר הקדוש (ויחי רמב.) אמרו שהמסייע לתלמיד חכם הרי הוא נוטל ברכה למעלה ולמטה, ולא עוד אלא שזוכה לשני שולחנות מה שלא זוכים כל בני האדם, וזוכה לעושר.

5. כבוד אשתו - בגמרא (בבא מציעא נט.) מסופר על בני עירו של רבא שרצו להתעשר, ואמר להם רבא שכל המכבד את אשתו זוכה לעשירות.

6. סנדקאות - כתב בספר רפאל המלאך (שם) שקיום מצות סנדקאות הוא סגולה לעשירות כמו הקטורת. [ובמאמר המוסגר יש לציין שהגר"א מוילנא (יורה דעה סי' רסה ס"ק מו) כתב שלעולם לא ראינו סנדק שמתעשר].
 סגולה לעשירות מופגלת: סגולה בדוקה לעשירות פרנסה משמיים. (צילום: fizkes/shutterstock)

צפו בסגולה לעשירות מאת הרב רביד נגר: 

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
(צילום: Atstock Productions/shutterstock)
שידור חי