סגולת 18 נרות רבי מתיא בן חרש: רבי מתיא בן חרש סגולה לפרנסה
סגולת 18 נרות רבי מתיא בן חרש: רבי מתיא בן חרש סגולה לפרנסה. (צילום:מאת Almog - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14663703)

גדולי ישראל

כל מה שרציתם לדעת על רבי מתיא בן חרש: בעל סגולת ’18 הנרות’

רבי מתיא בן חרש נקבר בכפר עילבון שבצפון הארץ. ר' מתיא היה תנא בדור השלישי, ונולד בא"י. סגולתו של ר' מתיא בן חרש נודעת ברבים וידועה שבעזרתה ובעזרת ה' ניתן להיוושע מכל צרה. הידעתם על קורות חייו של ר' מתיא בן חרש? הכל על אודותיו מאת הרב נתנאל חיים שרון

   
סגולת 18 נרות רבי מתיא בן חרש: רבי מתיא בן חרש סגולה לפרנסה
סגולת 18 נרות רבי מתיא בן חרש: רבי מתיא בן חרש סגולה לפרנסה. (צילום:מאת Almog - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14663703)
אא

קורות חייו של התנא רבי מתיא בן חרש שסביבו כרוכה סגולת ה18 נרות. מי היו רבותיו וחבריו? היכן הוא קבור? ומהי הסגולה המיוחדת לו? מרתק

קורותיו
התנא הקדוש רבי מתיא בן חרש, חי במאה השנייה, לפני יותר מ-1,800 שנים. הוא נולד בארץ ישראל ולאחר מכן עבר לרומי שבאיטליה. למד אצל התנאים רבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה, וחבריו היו רבי שמעון בר יוחאי ורבי יאשיה.

בעקבות כישלון מרד בר כוכבא ורדיפות הרומאים, התכוון - יחד עם חכמים נוספים - לעזוב את ארץ ישראל ולעבור לחו"ל, אולם כשהגיעו סמוך לגבולות הארץ התחרטו וחזרו למקומם. וכך מתואר ב'ספרי' (דברים, פרשת ראה):

"מעשה ברבי יהודה בן בתירה, ורבי מתיא בן חרש, ורבי חנינא בן אחי רבי יהושע, ורבי יונתן, שהיו יוצאים חוצה לארץ, והגיעו לפלטום, וזכרו את ארץ ישראל. זקפו עיניהם, וזלגו דמעותיהם, וקרעו בגדיהם, וקראו המקרא הזה "וירשת אותם וישבת בארצם", וחזרו ובאו למקומם. אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה"

לאחר מעשה זה הלך רבי מתיא בן חרש לבית מדרשו של רבי ישמעאל, שם פגש את רבי יאשיה.

מאוחר יותר אכן עבר להתגורר ברומי והקים שם ישיבה מפורסמת. חבריו, רבי יהודה בן בתירא וחנניא אחי רבי יהושע הקימו גם הם ישיבות בחוץ לארץ. על מעמדן החשוב של ישיבות אלו ניתן ללמוד מהכללתן בין מרכזי התורה בארץ ישראל.

על פי המסופר בגמרא, לאחר שיצא רבי שמעון בר יוחאי מן המערה, הוא נשלח יחד עם רבי אלעזר ברבי יוסי לרומי במטרה לבטל גזירות שנגזרו על היישוב היהודי בארץ ישראל. בביקור זה הם פגשו ברבי מתיא בן חרש שישב ברומי ועסקו עמו בכמה שאלות הלכתיות.
סגולת 18 נרות רבי מתיא בן חרש. (צילום: soumen82hazra/shutterstock)

סגולתו
במדרש (ילקוט שמעוני, תורה קס"א) מסופר:
מעשה ברבי מתיא בן חרש שהיה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת, שמימיו לא נשא עיניו לאישה בעולם. פעם אחת עבר שטן ונתקנא בו, אמר: אפשר אדם כמו זה לא חטא? אמר לפני הקב"ה: רבונו של עולם, רבי מתיא בן חרש, מה הוא לפניך? אמר לו: צדיק גמור הוא. אמר לפניו תן לי רשות ואסיתנו. אמר לו: אין אתה יכול לו. אף על פי כן אמר לו: לך.

נדמה לו כאשה יפה, שלא היה כדמותה מעולם מימות נעמה אחות תובל קין שטעו בה מלאכי השרת. עמד לפניו, כיוון שראה אותו, הפך פניו ונתן לאחריו. שוב בא ועמד על צד שמאלו, הפך פניו לצד ימין. היה מתהפך לו מכל צד. אמר: מתיירא אני שמא יתגבר עלי יצר הרע ויחטיאני, מה עשה אותו צדיק? קרא לאותו תלמיד שהיה משרת לפניו, אמר לו: לך והבא לי אש ומסמר. הביא לו מסמרים ונתנם בעיניו.

כיוון שראה השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו. באותה שעה קרא הקב"ה לרפאל, אמר לו: "לך לרפא את רבי מתיא בן חרש". בא ועמד לפניו. אמר לו: מי אתה? אמר לו: אני הוא רפאל, ששלחני הקב"ה לרפאות את עיניך. אמר לו: הניחני, מה שהיה היה. חזר לפני הקב"ה ואמר: ריבונו של עולם, כך וכך אמר לי מתיא. אמר לו: לך ואמור לו אני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע. מיד רפא אותו.

למדנו אפוא שהיה מצטיין בעניין שמירת העיניים, עד כדי כך שלא ראה אישה מעולם. בשל כך, העלייה לציונו ידועה כסגולה לשמירת העיניים, וכן לרפואת העיניים.

הסגולה המופלאה - הפותחת שערי שמיים, סגולת 18 הנרות של רבי מתיא בן חרש; התפללו ותיוושעו
רבי מתיא בן חרש סגולה לפרנסה. (צילום: Jana Behr/shutterstock)


רבי מתיא בן חרש - סגולת 18 הנרות מאת הרב שמשון פוקס. צפו

סגולת 18 נרות רבי מתיא בן חרש: רבי מתיא בן חרש סגולה לפרנסה. (צילום:מאת Almog - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14663703)

עוד כתבות שיעניינו אותך