"סובלים ייסורים קשים בגוף": איגרת האדמו"ר לקראת חודש אלול
(צילום: באדיבות המצלם)

מזלות וחודשים

"סובלים ייסורים קשים בגוף": איגרת האדמו"ר לקראת חודש אלול

האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו אשר סובל בימים אלו ייסורים קשים בגוף, מוציא לעמ"י אגרת לקראת חודש אלול הקרב ובא. קראו

   
"סובלים ייסורים קשים בגוף": איגרת האדמו"ר לקראת חודש אלול
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

הרב יאשיהו פינטו באגרת לקראת חודש אלול הקרב ובא: 

חודש אלול הוא חודש בעל משמעות גדולה ביותר.  
והנה כל דבר שאדם פועל ועושה בחייו, קודם לפעולה של האדם כח הרצון לעשות את הדבר, והרצון הוא מדרגה לפני המעשה. 

וכך יש לנו עשר ספירות, עשר מידות. חכמה זה הרעיון, בינה זה תכנון הרעיון, ודעת זה הוצאה אל הפועל של הרעיון. אך קדם לכל העשר ספירות הרצון לברוא את העולם, והרצון הזה מתעורר בחודש אלול, משום שב א׳ בתשרי נברא העולם. 

אם כן, הזמן שקדם ל א׳ תשרי הוא הזמן שבו עלה במחשבה הרצון לברוא את העולם, ולכן בזמן הזה של חודש אלול שהוא זמן של הרצון הראשוני לברוא את העולם, יש כח גדול ביותר.  

וכך מצאנו לאחר שבני ישראל חטאו בעגל ונשברו הלוחות הראשונים, הקב״ה ריחם ונתן שוב סיכוי לעם ישראל לעשות תשובה. וב-א׳ באלול עלה משה רבנו לשמיים ובכל יום בני ישראל תקעו בשופר בוקר וערב ועשו תשובה גמורה. וביום הארבעים משה רבנו ירד עם הלוחות השניים, ובישר לעם ישראל שהקב״ה מחל להם על מעשיהם. 

הנה צריכים להבין את הכח של חודש אלול. האדם בטבעו תמיד מסתכל על המעשים שפעל ועשה, יש טובים יותר יש פחות טובים ומתמקד על התיקון של המעשים ביום יום, כמה פעל, כמה תיקן, כמה קילקל. אבל אם האדם ילך לשורש ולהתחלה של הדברים, המקור שהכל התחיל, יהיה לאדם קל יותר לשוב בתשובה ולתקן את המעשים של היום יום. 

וזה הכח של חודש אלול, חוזרים למקור של ההתחלה, לרצון הראשון של הקב״ה לברוא את העולם ובאותו זמן יש כח מיוחד מהשמיים לנהוג עם העולם במידת החסד ובמידת הרחמים, ולא כמנהג העולם שעל כל מעשה רע דנים ושופטים את האדם, אלא זה זמן של חסד ורחמים. 

וכך דרשו דורשי רשומות, אלו״ל ראשי תבות אני לדודי ודודי לי. 

והנה ישנם שני סוגי אהבה ודאגה: אהבה ודאגה אחת היא של הורים שעומדים על בניהם, מקפידים מתי התפלל, מתי למד, מה אכל, איך אכל. והדאגה וההקפדה מביאה הרבה פעמים את הילד להרגשה של לחץ וחוסר שיחרור מהוריו. 

אבל יש סוג של אהבה אחרת, של דודי, שזה מלשון ידיד והידיד לא עומד על האדם ומקפיד עליו על כל דבר, אלא מעלים עין וכל האהבה והידידות בנויה על הידידות. 

וזה הזמן של חודש אלול, הקב״ה הולך לכח הראשון של הרצון לבנות את העולם והסיבות הנעלות שעל יסודם נברא העולם, וברבות הימים נוספו דינים, הלכות, מנהגים, יסודות. ולכן חודש אלול הוא הרצון הראשון, וההסתכלות על האדם היא כידיד ודודי לי, וזה זמן של קרבה ואהבה בלי תנאים ובלי ביקורת על האדם. 

ולכן ההשגות בזמן חודש אלול הם השגות נעלות שיש בכח האדם להשיג, ואחר כך נכנסים ליום הדין, יום בריאת העולם א׳ בתשרי ראש השנה. 

והנה מט״ו באב מתחיל הרוח בעולם של הרצון של חודש אלול לברוא את העולם, והאדם מחוייב רגע רגע להכניס את עצמו לאוירה והרגשה והכנה נפשית לימי הרצון של חודש אלול. 

הקב״ה יזכה אותנו, ״וְטַהֵר לִבֵּנוּ לְעָבְדְךָ בֶּאֱמֶת״ 

יאשיהו יוסף.

התפללו לרפואה שלמה - הצדיק הרב יאשיהו יוסף בן זארי.

עוד כתבות שיעניינו אותך