הגר"מ שטרנבוך על אסון מיאמי: "הקב"ה מרעיד את העולם"
מאת אביי ורבא - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58979015 | (ווידאו: באדיבות המצלם)

חדשות

הגר"מ שטרנבוך על אסון מיאמי: "הקב"ה מרעיד את העולם"

בדבריו אמר כי הקדוש ברוך הוא מרעיד את כל העולם, כדי שנרגיש שאי אפשר לסמוך על הטבע אלא הכל תלוי רק בקדוש ברוך הוא שכוחו וגבורתו מלא עולם, וכי אם לא נתעורר להבין זאת עלולים לבוא גזירות נוספות ה"י.

   
הגר"מ שטרנבוך על אסון מיאמי: "הקב"ה מרעיד את העולם"
מאת אביי ורבא - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58979015 | (ווידאו: באדיבות המצלם)
אא
מאת אביי ורבא - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58979015 | (ווידאו: באדיבות המצלם)
בשיעורו השבועי התייחס מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א לאסון קריסת הבניין במיאמי, בו נהרגו ונעדרו עשרות יהודים. 

בתחילת דבריו אמר מרן: "בשבוע האחרון שמענו על אסון גדול שאירע במיאמי, שנהרגו שם רבים וגם יהודים חרדים רח"ל. והנה בזמן האחרון הקב"ה מרעיד את כל העולם, בתחילה בנגיף הקורונה שהיכה את כל יושבי תבל, ואחר כך במירון שהוא המקום המרכזי של בית ישראל, ולאחר מכן במכות פרטיות הן בארץ ישראל והן באמריקה, ורבים שואלים על מה עשה ה' לנו ככה.

בשלב זה עבר מרן לעורר את השומעים ביסודות האמונה ועורר כי זהו 'בת קול' משמים: "אנחנו צריכים לראות בכל זה כעין 'בת קול' משמים הקורא לנו שאין לסמוך על הטבע אלא רק על הקב"ה שהוא שולט על העולם, וכוחו וגבורתו מלא עולם, "אנה מפניך אברח", , ואין לנו עצה אלא לבטוח בהשי"ת דאיהו עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, ולולא השגחתו על כל העולם בכל רגע, היה נהפך העולם לתוהו ממש.

"מקובלנו מרבותינו שלפני ביאת משיח צדקינו, בשעה שעולה לרצון לפני הקב"ה לגאול אותנו, הרי הוא מוכיח לנו שבדרכי הטבע לא נוכל להשיג ישועה, שאין הקב"ה שולח את ישועתן של ישראל אלא בשעה שאנחנו מכירים שהישועה תלויה רק בו, ולכן עכשיו מסובב הקב"ה אסונות נוראים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, להראות לנו שעפ"י דרך הטבע אין לנו תקווה, ואנו מוכרחים לבטוח בה'.

ומשנה ערוכה היא בסוף סוטה על מה שיהא בזמן חבלי משיח, "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים", והיינו שהצרות יהיו גדולות כל כך, עד שנגיע להכרה ש"אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים", וכאשר נבוא להכרה זו אז הקב"ה יגן ויושיע אותנו.  

וזהו חובותינו בעת הזאת, שכן אם נחשוב שאפשר להינצל בדרכי הטבע, אז עלולים לבוא ח"ו עוד גזירות, גזירה אחר גזירה, ורק בשעה שנקבל על עצמינו באמונה שלמה שהישועה תבוא רק מהקב"ה, אז יגן הקב"ה ויושיע אותנו. 

עוד כתבות שיעניינו אותך