דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ט’ - י"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ט’ - י"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ט’ - י"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. שקלים ט' - י"ז ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ט’ - י"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ט’ - י"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ט’ - י"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - שקלים ט'

דף ט עמוד א
* יין יבש - השיעור להתחייב עליו משום הוצאה בשבת הוא כזית.
* נחלקו האמוראים בדין רביעית דם של נבילה אם טמאה או לא.
* היו מדברים עם התורם את הלשכה משעה שהוא נכנס עד שעה שהוא יוצא מהלשכה כדי שלא ישים מעות בפיו.
* בתורה ובנביאים ובכתובים מצאנו שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום.

דף ט עמוד ב
*הגמרא מפרטת את סדר תרומת הלשכה.
* לדעת רבי מאיר: מועלים בשיריים גם לאחר שתרמו מהלשכה את הקופות הגדולות.
* רבי פנחס בן יאיר אומר: זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים.
* כל מי שקבוע בארץ ישראל ומדבר בלשון הקודש ואוכל פירותיו בטהרה וקורא קריאת שמע בבוקר ובערב - יהא מבושר שבן עולם הבא הוא.
* המשנה הראשונה בפרק רביעי, המתחיל בעמוד זה, מבארת מה היו עושים עם השקלים שתרמו מן הלשכה.

עוד כתבות שיעניינו אותך