דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. שקלים ג' - י"א ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - שקלים ג'

דף ג עמוד א
* במשנה בתחילת המסכת נאמר שבחמישה עשר באדר עושים את כל צרכי הרבים, והגמרא מבארת מה הם צרכי הרבים.
* אם ירד שטף של גשמים ושטף את ציון הקברות שעשו בחמישה עשר באדר - מציינים שוב את הקברים בחול המועד פסח.
* אם איחרו הזרעים לצמוח, ובחמישה עשר באדר אין הצמחים ניכרים אם הם כלאיים - יוצאים בחול המועד לבדוק זאת.
* הגמרא מביאה את המקור לכך שצריך לציין את הקברים.
* במשנה ובברייתא מבואר מה היו עושים שלוחי בית דין כאשר מצאו כלאיים.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שהפקר בית דין הפקר, ואת המקור לכך שהפקר שנעשה על ידי בית דין פטור מן המעשרות.
* עכשיו שאין השנים כתקנן - מותר לעבר את השנה השביעית.

דף ג עמוד ב
* קטן שהביא שתי שערות - תובעים ממנו מחצית השקל, אך לא ממשכנים אותו על כך.
* בברייתא מבואר שאין ממשכנים את הכהנים (עבור מחצית השקל) מפני דרך הכבוד.
* לדעת רבי יהודה: כהנים לא חייבים במחצית השקל, ולדעת רבן יוחנן בן זכאי: כהנים כן חייבים במחצית השקל, והגמרא דנה במחלוקתם.
* "כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה'" - נחלקו הדעות אם הכוונה היא לכל מי שעבר בים (כהנים לוים וישראלים),או רק למי שעבר על הפקודים לפני משה (ישראלים בלבד).

עוד כתבות שיעניינו אותך