נוהגים להרבות בצדקה: סגולה נפלאה לראש חודש טבת
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

מזלות וחודשים

נוהגים להרבות בצדקה: סגולה נפלאה לראש חודש טבת

כותב ררבי חיים פלאג'י: "ראוי לכל בר ישראל שבימי חנוכה, ובפרט ביום ראש חודש טבת, יתנדב לקופת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס. והוא דבר גדול בימים האלה לעשות כן ויראה פועל השם מפלאות."

   
נוהגים להרבות בצדקה: סגולה נפלאה לראש חודש טבת
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

הבן איש חי כותב (שנה ראשונה פרשת וישב) "ומנהגנו להדליק שמן למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס זיע"א ביום ראש חודש טבת".

רבי חיים פלאג'י מסביר את מהות הסגולה: "ראוי לכל בר ישראל שבימי חנוכה, ובפרט ביום ראש חודש טבת, יתנדב לקופת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס. והוא דבר גדול בימים האלה לעשות כן ויראה פועל השם מפלאות. וכן נהגו להדליק נר בראש חודש טבת לכבוד נשמת אברהם אבינו, שזהו יום פטירתו". הרב פלאג'י מציין כי מקור הדברים הוא בספרו של ה'בן איש חי'.

מובא בספרים הקדושים שבחנוכה יש להרבות בצדקה. המקור לכך הם דברי הגמרא במסכת שבת: "אין ירושלים נפדית אלא בצדקה", וחנוכה הוא הזמן המסוגל ביותר לעורר את הגאולה, מחמת שהימים עצמם הם מעין הגאולה. שהרי נר חנוכה הוא מעין עבודת המקדש. לכן, ראוי להרבות בחנוכה בצדקה שזה מביא את הפדות והגאולה.

צדקה היא גם שלום, כמו שמובא בזוהר הקדוש פרשת מקץ. ועיקר הגלות בא על ידי שנאת חינם, ולכן צדקה שהיא שלום היא תיקון לשנאת חינם ומקרבת הגאולה. וראוי להרבות השלום בחנוכה ולעקור מלבו שום טינא ותרעומת שיש לו על שום בר ישראל, ולעורר אהבה לכל אחינו בני ישראל, וזה גם כן צדקה כנ”ל וצדקה היינו שלום.

השנה חל ראש חודש טבת החל מיום שלישי לאחר שקיעת החמה ועד רביעי בשקיעת החמה. בשעות אלו ראוי לתת צדקה, להדליק נר לעילוי נשמתו של רבי מאיר, ולהרבות במעשי חסד הנחשבים אף הם צדקה.

עוד כתבות שיעניינו אותך