פעם בחודש: סגולת ברכת הלבנה
(צילום: Chatchai.J/shutterstock)

סגולות

פעם בחודש: סגולת ברכת הלבנה

הברכה הגדולה שמתקיימת פעם בחודש. יש לנו הזכות "לקבל פני השכינה". מה זוכה מי שמקיים את המצווה כהלכתה? מהי הסגולה שבברכת הלבנה?

   
פעם בחודש: סגולת ברכת הלבנה
(צילום: Chatchai.J/shutterstock)
אא

ברכת הלבנה בשמחה

1.    צריך לברך את ברכת הלבנה בשמחה, שכל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה.

2.    יש שנהגו ללבוש בגדי שבת או בגדים מיוחדים, בעת שמברכים ברכה זו.
הקבלת פני שכינה

3.    בזוהר הקדוש מובא כי בשעה שישראל מקדשין את החודש למטה, הקב"ה מכריז שיקדשו גם למעלה.

4.    כתב בספר 'יסוד ושורש העבודה': בעת שהולך מביתו או מבית הכנסת לקדש הלבנה, ישמח בלבו שמחה עצומה, כי הולך הוא להקביל פני השכינה הקדושה, ויברך כל עת הברכה בשמחה עצומה מאוד, שהרי זיכה אותו הבורא יתברך במצווה כזו וזכה להיות מן המקבלים פני השכינה הקדושה.

ויחשוב במחשבתו גם כן בשמחה עצומה גבורות השם וחכמתו הנפלאה אשר במאמרו ברא שחקים וצבאם, ובקביעות חוקם וזמנם כנזכר בברכה, ויתאמת בלב האדם כי ברכה זו תיקנו אנשי כנסת הגדולה על פי סודות גדולים ונוראים מאוד.

סגולת ברכת הלבנה

5.    כתב ה'אליה רבה' בשם הרב 'אור חדש': מעשה באחד שניצל מלסטים מזויינים, בזכות ברכת הלבנה. וכתב 'שכל מי שיקדש הלבנה בכוונה, שוב לא ידאג פן ימות בחודש ההוא, מהיום ההוא והלאה. וסימן לדבר "וירחך לא יאסף"'.

6.    כתב רבנו חיים פלאג'י זיע"א ומרן החיד"א: ראשונים כמלאכים הטיבו את אשר דברו דהיא סגולה נפלאה להאומר 'ברכת הלבנה' בכוונה שלא יארע לו שום נזק וחשש מיתה באותו חודש.

7.    בשו"ת 'חתם סופר' כתב: קידוש הלבנה סגולה לרפואה וחיים שנחשב כמקבל פני השכינה וכתוב "באור פני מלך - חיים".

8.    מסוגלת לזיווג הגון, שכן 'לבנה' ר"ת ב'תולה נ'ישאת ל'יום ה'רביעי. (רבנו נחמן מברסלב זיע"א)

ברכת הלבנה - הרב זמיר כהן. צפו

(צילום: Chatchai.J/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך