חבר מועצת חכמי התורה על המזלזלים במסכה: "פיקוח נפש, הם יתנו את הדין"
צילום: מאת לויוני-YL - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74131981

חדשות

חבר מועצת חכמי התורה על המזלזלים במסכה: "פיקוח נפש, הם יתנו את הדין"

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני יצא למתקפה נגד אלו המזלזלים בהוראות משרד הבריאות: "זה ספק פיקוח נפש, האדם ייתן את הדין על זה".

   
חבר מועצת חכמי התורה על המזלזלים במסכה: "פיקוח נפש, הם יתנו את הדין"
צילום: מאת לויוני-YL - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74131981
אא

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני יצא למתקפה נגד אלו המזלזלים בהוראות משרד הבריאות: "זה ספק פיקוח נפש, האדם ייתן את הדין על זה".

בדבריו אמר הגר"ש בעדני: "לצערנו, יש כל כך זלזול בהוראות של הבריאות; איך אפשר לעשות את זה? העניין הזה הוא ספק פיקוח נפש, זה 'ספק נפשות', מותר לזלזל בזה? זה חמור. אדם ייתן את הדין על זה. אם אומרים שהמסכות האלה, כשלא משתמשים בהן יש תקלה בחברה, אז האדם יתן את הדין - לא על מסיכה אחת, אלא על מאות ואלפים שנוהגים לזלזל".

עוד הוסיף הרב ואמר "כמה צריך להתרחק מהחולי הזה - וכל זה 'בזכות' אלו שזלזלו באמצעי ההגנה, ביניהם המסכות, 'בזכותם' ובחמתם הם הביאו את התוצאות הללו על רבים, ורבים סובלים מזה, והם יתנו את הדין על כל אחד ואחד".

"רבותי, אברכים, בחורים, כולם: צריך להיזהר בזה. להיזהר בזה בגבורה. למה לזלזל בזה? למה?? בדיני נפשות אין פלפולים! אין סיפורים ואין כאן השערות וכדומה. זה מחייב את כל אחד ואחד. הם אמונים על זה, לקבוע מה מסכן ומה לא מסכן".

"לכן רבותי, כמו שאמרתי, יש בזה חשש פיקוח נפש... מי שמזלזל בזה ומטעה אחרים בזה... והקדוש ברוך הוא יביא רפואה לעם ישראל, שלא ייכשלו ושלא יהיה חס ושלום חולי ומצב קשה. צריך להתחזק בתורה, ואם מרגיש מישהו, איזה רופא או איזה רב שחולק על זה - 'יחיד ורבים, הלכה כרבים'. אם כולם אומרים שאסור, אז אסור. אנחנו לא נזלזל בזה עכשיו ונלך נגד המקובל בחברה הרפואית".

בסיום דבריו אמר: "השם יעזור, אנחנו נשתדל בזה, ותהיה לנו סייעתא דשמיא לשמור עלינו שלא ניכשל חס ושלום, ולא נסבול מהדברים האלה. צריך להתחזק בזה!".

עוד כתבות שיעניינו אותך