סיפורי הבעל שם טוב למוצ"ש: "ניצחתי ואנצח"
ציון הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל (צילום: Liron-Afuta/shutterstock)

סגולות

סגולת הבעל שם טוב: עשו זאת בכל מוצ"ש

אין הרבה סגולות המסוגלות לפעול טובות וישועות הן בפן הרוחני והן בגשמי. הסגולה המיוחדת הבאה למוצאי השבת היא כזו בדיוק ואם תעשו אותה תזכו לנחת של ממש בע"ה. סגולת הבעל שם טוב

ת. כהן   
0
סיפורי הבעל שם טוב למוצ"ש: "ניצחתי ואנצח"
ציון הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל (צילום: Liron-Afuta/shutterstock)
אא

ישנה סגולה גדולה המסוגלת לפעול ישועות גדולות בפרנסה טובה, אריכות חיים, נחת מהילדים, והן בכל רובד רוחני וגשמי.  

סיפורי הבעל שם טוב למוצאי שבת

על פי הסגולה, טוב לספר ולהזכיר כמידי מוצאי שבת בסעודת "מלווה מלכה", סיפור על הבעל שם טוב הקדוש (רבי ישראל בן אליעזר זצוק"ל). 

נוהגים לספר בשבחו של הבעל שם טוב הקדוש ובניסים הגדולים שזכו לראות צדיקי הדור והתלמידים ששהו במחיצתו. 

למה דווקא במוצאי השבת? 

נוהגים לדבר בשבחו של הצדיק המופלא הבעל שם טוב הקדוש דווקא במוצאי השבת. ההסבר לכך מובא במקורות: 

* "אחיה השילוני היה רבו של אליהו הנביא ורבו של הבעש"ט, וא"כ כמו שיש מצוה להזכיר שם אליהו כמו"כ מצוה להזכיר שם הבעש"ט הק' זי"ע" (שיורי המנחה" בסוף "מנחת שבת" על קיצוש"ע סימן צ סק"ו). 

*בעל 'שיורי המנחה' כתב על הסגולה: "במוצאי שבת קודש מצוה לספר איזה ענין מהתנא האלקי הרב ישראל בעל שם טוב זצוקללה"ה" (שיורי מנחה מנחת שבת, סימן צ סק"ו). 

*הגאון רבי אברהם יעקב מסאדיגורא זצוק"ל הסביר בחייו כי "כשמדברים במוצאי שבת קודש מהבעל שם טוב, זה הוא מסוגל להנפש" (סיפורי צדיקים סיפור ע"ט). 

בעל ה"בארות המים" כתב: "וכן נהגו חסידים ואנשי מעשה בכל מוצאי שבת קודש, לספר משבחיו ומתהלוכותיו של הבעש"ט, וזהו סגולה: להצלחה בכל השבוע בכל הענינים, הן בגוף והן בנפש" (בארות המים יקוו המים – סגולות). 

הרבי מליובאוויטש זצוק"ל אמר: "וכשמספרים סיפור המעשה של הסבא [הבעש"ט], הרי זה סגולה: לאריכות ימים ופרנסה בשפע". (ספר השיחות תרצ"ו עמ' 79, ליקוטי דיבורים עמ' 508). 

בשו"ת חתם סופר(ח"ו סי' נ"ט) כתוב: "הקורא סיפורי צדיקים כאילו עוסק במעשי מרכבה". 

ה"ישועות ישראל" במעשה י"ב כותב: "פעם בכה הבעש"ט ואח"כ התחיל לשמח מאד, ושאלוהו תלמידיו על פשר דבר והשיב: ישבתי והתבוננתי שאני ואליהו הנביא למדנו אצל רבי אחד אחיה השילוני, וכאשר אומרים שמו של אליהו אומרים אחר שמו זכור לטוב, ואחרי שמי יספרו מעשה, לכן בכיתי והתחנני לפני ה': שאם יספר איש ישראל סיפור ממני ברוחניות תהיה לו ישועה ברוחניות, ואם יספר ממני סיפור של גשמיות תהיה לו ישועה בגשמיות". 

"וממשיך הבעל שם טוב הקדוש ואומר: ושמעתי כרוז יוצא מן השמים שאומר: אשר מי שיאמין בישראל בן שרה שכל עבודתו היה בעד ישראל בכלל ובפרט, וידבר ממנו בתחילת שבוע יהיה לו - שבוע טוב, בתחילת חודש יהיה לו - חודש טוב, בתחילת שנה תהיה לו - שנה טובה, ומזה נעשיתי מלא שמחה, שאף כשכבר אהיה בעולם האמת יושעו בני ישראל על ידי". 

"נוכל לסכם את הדברים ולומר: זכינו להבטחה מכרוז שיצא משמים, שהעיד עליו הבעל שם טוב הקדוש בעצמו, לכן, כדי לקורא מדור זה במהלך השבוע, ובמוצאי שבת במיוחד".

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
שידור חי