דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ"ה - ג' אב
כתובות כ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת כתובות

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ"ה - ג' אב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ"ה - ג' אב: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ"ה - ג' אב
כתובות כ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב
אא

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף כה עמוד א
* כהן שנושא כפים בברכת כוהנים - הגמרא (עד תחילת העמוד הבא) מנסה להביא הוכחות שניתן להסתמך על כך בכדי להעלות אותו ליוחסין, אך ההוכחות נדחות.
* נחלקו הדעות אם חיוב תרומה בזמן הזה הוא מדרבנן או מדאורייתא.
* נחלקו האמוראים אם חיוב חלה בזמן הזה הוא מדרבנן או מדאורייתא.

דף כה עמוד ב
* עדות הבאה מכח חזקה - נחשבת כחזקה.
* אם העולה השני לתורה הוא לוי, הרי שניתן להסיק מכך שהעולה הראשון לתורה היה כהן (לדעת רבי אמי).
* אם העולה הראשון לתורה הוא כהן, הרי שניתן להסיק מכך שהעולה השני לתורה הוא לוי (לדעת רבי יהושע בן לוי).
* לדעת רבי: הרי שבא ואמר "בני זה וכהן הוא" - נאמן להאכילו בתרומה (כי בידו להאכילו בתרומה) ואינו נאמן להשיאו אשה.

כתובות כ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

עוד כתבות שיעניינו אותך