סגולות מיוחדות לראש חודש סיוון ושלושת ימי ההגבלה
(צילום: yaalan/shutterstock)

סגולות

סגולות מיוחדות לראש חודש סיוון ושלושת ימי ההגבלה

היום (א') חל ראש חודש סיוון, בעוד מס' ימים נחגוג את יום מתן תורה, שבועות. כמה סגולות מיוחדות לימים הקדושים האלו מפי המקובלים, החת"ם סופר ועוד

עידו יחזקאל   
0
סגולות מיוחדות לראש חודש סיוון ושלושת ימי ההגבלה
(צילום: yaalan/shutterstock)
אא

סגולות היום הזה

א. בשם החת"ם סופר מובא שבערב ראש חודש סיוון היה מתענה יחד עם כל בני הישיבה, מפני שאמרו רז"ל: "עם ישראל חנו במדבר סיני בראש חודש סיוון. מה חנייתם בתשובה, אף נסיעתם מרפידים בתשובה. ומעשה אבות סימן לבנים. ימים אלו מסוגלים לקדש ולטהר את עצמו כמו שאבותינו נטהרו בהם.

ב. השל"ה הקדוש כתב: "...וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב כל צורכיכם וזיווגם. וליבי אומר לי שעת רצון ברכה זו בערב ראש חודש סיוון, הוא החודש שניתנה בו תורה, ואז נקראו "בנים לה' אלוקינו" (עמ‘ תקנד).

ג. החיד"א כתב שימים אלו מסוגלים לקניין התורה ומידות טובות ואחדות לעם ישראל. ואם יתעורר אדם בימים אלו להשתדל בלימוד התורה ובקניין מידת הענווה ומידת האחדות וההשתדלות להבין את התורה לפי מדרגתו, אין ספק שיצליח בזה ותהא לו סגולה יותר ויותר משאר ימים.

ד. בית ה': [...] ראוי לכל איש ישראל לטהר עצמו במקווהטהרה בערב ראש חודש זה, ויהא עזר כנגדו לקבל תוספת קדושת החודש הזה (עמ‘ תקסז).

* שלושת ימי ההגבלה מעלתם רמה, ואשרי המתמיד בהם ביותר בעסק התורה ברצף, וזוהי סגולה שיצליח בתורה בכל ימות השנה

(הגר“ש וולבה, שקיבל בשם מו“ר הגר“ש הרקובר זצ“ל, שכ“כ בספה“ק ילקו“י ספיה“ע ושבועות עמ‘ תקעב / באדיבות משכן שילה).

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
שידור חי