נפטרה אמו של הנשיא הרצוג: נשיא ה’מועצת’ שולח ניחומים
מכתב הניחומים ששלח הגר"ש כהן מובא לידי הנשיא הרצוג לצד ח"כ אוריאל בוסו. (צילום: באדיבות המצלם)

חדשות

נפטרה אמו של הנשיא הרצוג: נשיא ה’מועצת’ שולח ניחומים

נשיא המועצת, מרן הגר״ש כהן, שיגר ניחומים לנשיא המדינה יצחק הרצוג על פטירת אימו ע״ה: ״פעלה רבות למען הציבור באהבת העם והארץ״, ובירכו: ״שתזכה להמשיך בפעולותיך המבורכות למען אחדות עם ישראל בנועם שיח באחווה ובשלום לקדש את שמו יתברך"

   
נפטרה אמו של הנשיא הרצוג: נשיא ה’מועצת’ שולח ניחומים
מכתב הניחומים ששלח הגר"ש כהן מובא לידי הנשיא הרצוג לצד ח"כ אוריאל בוסו. (צילום: באדיבות המצלם)
אא

נשיא מועצת חכמי התורה גדול הדור מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שיגר היום (ראשון) איגרת ניחומים לנשיא המדינה מר יצחק הרצוג היושב שבעה בפטירת אמו אורה ע״ה רעיית הנשיא השישי מר חיים הרצוג ז״ל. 
מכתב הניחומים ששלח הגר"ש כהן מובא לידי הנשיא הרצוג לצד ח"כ אוריאל בוסו. (צילום: באדיבות המצלם)

במכתבו מציין מרן נשיא המועצת את תרומתה של המנוחה ע״ה בפעולותיה למען הציבור משך שנים רבות שלא ע״מ לקבל פרס, ונושא ברכה לנשיא המדינה יצחק הרצוג שיזכה להמשיך בעוז ובתעצומות לקדש שם שמים בפעולותיו המבורכות לאחדות עם ישראל בנועם שיח באחווה ובשלום כל הימים. 

הנשיא הרצוג שקיבל את איגרת הניחומים בהתרגשות מיוחדת ביקש למסור את תודתו והוקרתו לגדול הדור על טרחתו ועל דברי החיזוק והעידוד שדבריו נסכו בו ובמשפחתו. 
מכתב הניחומים ששלח הגר"ש כהן מובא לידי הנשיא הרצוג לצד ח"כ אוריאל בוסו. (צילום: באדיבות המצלם)

לשון המכתב:
איגרת ניחומים
כבוד ידידנו ומכובדנו מר יצחק הרצוג הי"ו
נשיא מדינת ישראל

שמעתי בצער על פטירתה בשיבה טובה של האם הדגולה מרת אורה ע"ה רעיית הנשיא המנוח מר חיים הרצוג ז"ל אשר פעלה רבות ונצורות למען הציבור משך שנים ארוכות שלא על מנת לקבל פרס בתמימות ובאהבת העם והארץ.

יהי רצון שפועלה ומעשיה יעמדו בבי"ד של מעלה לזכותה ולזכות צאצאיה ובייחוד לזכות כב' בתפקידו נישא ורם, והנני לברכו שתזכה להמשיך בעוז ותעצומות לקדש את שמו יתברך בפעולותיך המבורכות למען אחדות עם ישראל בנועם שיח באחווה ובשלום כל הימים.

הנני להשתתף בצערו ובצער המשפחה הי"ו ואשא תפילה כי לא תדעו עוד צער ויגון ובבניין ירושלים תנוחמו בביאת גואל צדק בקרוב במהרה בימינו אכי"ר.
מכתב הניחומים ששלח הגר"ש כהן לנשיא הרצוג

עוד כתבות שיעניינו אותך