השעון של הבבא סאלי: שעון הבבא סאלי
בבא סאלי: הבאבא סאלי. (קרדיט: ערוץ ההיסטוריה של יהדות מרוקו בטלגרם). השעון של הבבא סאלי: שעון הבבא סאלי

גדולי ישראל

זמן בואו של המשיח נודע? חיזוי מצמרר משעונו של ה"בבא סאלי"

שעת משיח: כולנו מחכים לביאת משיח צדקנו ולגאולה מתוך קדושה ותשובה אמיתית. האם ה"בבא סאלי חזה את קץ בואו של משיח צדקנו? ומה מיוחד בשעון שמסר לרב אליהו?

   
השעון של הבבא סאלי: שעון הבבא סאלי
בבא סאלי: הבאבא סאלי. (קרדיט: ערוץ ההיסטוריה של יהדות מרוקו בטלגרם). השעון של הבבא סאלי: שעון הבבא סאלי
אא

השעון של הבבא סאלי: שעון הבבא סאלי
רבי ישראל אבוחצירא ("הבבא סאלי") זצוק"ל היה מגדולי הדור, גדל במשפחת אבוחצירא שנודעה בקדושתה והצמיחה שושלת של קדושים וצדיקים. הבבא סאלי הקפיד על מנהגי סיגופים, לא אכל בשר ונהג לצום בימי חול.

רבים מבני העם נהגו להגיע אליו על מנת לזכות בברכה ומי שהתברך זכה לניסים וישועות גדולות לא פעם. "צדיקים במיתתם יותר מבחייהם" - קצת לפני שמציינים את ההילולה של ה"בבא סאלי" זצוק"ל (ד' בשבט),יסופר כי בתחילה הבבא סאלי נהג לומר שהוא ועוד מספר צדיקים יזכו לראות בבואו של משיח, אך בהמשך סיפר כי לא יזכה לראות בביאת משיח מפני שישנו קטרוג על העם, ולכן עליו לעלות למעלה להתפלל ולסנגר על העם וכך היה.
בבא סאלי: הבאבא סאלי. (קרדיט: ערוץ ההיסטוריה של יהדות מרוקו בטלגרם). השעון של הבבא סאלי: שעון הבבא סאלי

שעונו של ה"בבא סאלי": לאחר פטירתו מסופר כי התגלה בחלום לבנו המקובל הקדוש ה"בבא ברוך" (רבי ברוך אבוחצירא הי"ו) וביקש ממנו למסור לרב מרדכי אליהו שעון מזהב ולומר לו שכאשר יגיעו המחוגים בשעון לשעה 12:00 יגיע המשיח.

לאחר מספר חודשים שוב נגלה ה"בבא סאלי" לבנו בחלום וביקש ממנו  למסור לרב אליהו שעון כסף שמחוגיו הצביעו על השעה 15:00 ואף אמר לו שע"פ אביו כאשר יגיע השעון לשעה 12:00 זה סימן לתחילתה של הגאולה. הרב אליהו שומר בביתו את השעונים כאשר שעון הכסף הוא הראשון – מפני שכסף מסמל את מידת הרחמים, ועליו מונח שעון הזהב – שהוא מסמל את מידת הדין.

אחים יקרים! על מנת שנזכה להחיש את הגאולה חייבים להאמין באמת שהמשיח יכול להגיע בכל רגע ואלו אחד משלושה עשר עיקרים, לתקן את מידותינו ולעשות הכל על מנת לשוב בתשובה שלמה ולזכך את הנשמה. שבע"ה נזכה לחזות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
בבא סאלי: הבאבא סאלי. (קרדיט: ערוץ ההיסטוריה של יהדות מרוקו בטלגרם). השעון של הבבא סאלי: שעון הבבא סאלי

השעון של הבבא סאלי: שעון הבבא סאלי – מעלת הסדנא הבבא סאלי - הרב רביד נגר:

בבא סאלי: הבאבא סאלי. (קרדיט: ערוץ ההיסטוריה של יהדות מרוקו בטלגרם). השעון של הבבא סאלי: שעון הבבא סאלי

עוד כתבות שיעניינו אותך