הסוף למלחמות: 6 סגולות ועצות מגדולי ישראל להינצל מיצר הרע
(צילום: Vladimir Mulder/shutterstock)

יהדות

הסוף למלחמות: 6 סגולות ועצות מגדולי ישראל להינצל מיצר הרע

"יהי שלום בחילך שלווה בארמונותייך": הקץ למלחמות האינסופית במרחק נגיעה מאיתנו - הרב ארז קדוסי ב-6 עצות מחכימות ומעשירות מגדולי ישראל על הדרך בה ניתן להינצל מיצר הרע.

   
 הסוף למלחמות: 6 סגולות ועצות מגדולי ישראל להינצל מיצר הרע
(צילום: Vladimir Mulder/shutterstock)
אא

חשיפה מיוחדת מהצדיקים: "שיוויתי יהוה לנגדי תמיד" (תהילים פרק ט"ז פסוק ח') הסגולה הייחודית להינצל 'מיצר הרע', אומר דוד המלך ע"ה בספר התהילים: "לא אירא רע כי אתה עמדי" (פרק כ"ג פסוק ד).

אחיי ורעיי, אנו חושפים סגולות ועצות נדירות ביותר להינצל מיצר הרע - סגולת 'שיוויתי ה' לנגדי' תמיד', 6 עצות לפניכם:

1. 'יוסף הצדיק' - מובא בפסוק (בראשית לט', ב'): "ויהי יהוה את יוסף". יוסף בגימטרייה הוא 156, ולצרף לשמו את שם השם (י-ה-ו-ה) שהוא בגימטרייה 26, וכך יתקבל המספר 182 המציין בגימטרייה את השם 'יעקב', מכאן אנו למדים שדמות דיוקנו של אביו הייתה נראית על יוסף. "וינס ויצא החוצה", ראשי תיבות של המילה  "ויצא" היא: ו-וירא י-יוסף צ-צורת א-אביו.

אחיי ורעיי, מכאן אנו לומדים איך להינצל מהניסיון, כפי שחווה יוסף הצדיק. לפני החטא עלינו לצייר במחשבה את תמונת האב ולומר בקול: "שוויתי ה' לנגדי תמיד", ואם אינו זוכר את דיוקן אביו יצייר במחשבה את תמונת רבו, וכך ינצל ממלחמת היצר - לא לחטוא כיוסף הצדיק ועל כך נאמר: "וראו עיניך את מוריך".

וכן גם עצתו של החיד"א בנושא זה: סגולה נפלאה להינצל מן החטא (מפי החיד"א, חיים יוסף דוד אזולאי) בספרו 'ציפורן שמיר' וזו לשונו: "יצייר דיוקנו של אביו נגד עיניו יועיל לו" רמז בפסוק (בראשית ל"ט, י"א): "ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם". ראשי תיבות: "ואין איש" היא "ו-ודמות א-אביו נ-נראה א-אל י-יוסף ש-שם" (ציפורן שמיר פרק ח' קי"ח).

2. רבנו יצחק ב"ר אליעזר ז''ל בעל ספר קדמון 'ספר הגן' כותב בספרו: 'בכל יום כשיתעורר משנתו באשמורת הבוקר, יחשוב תכף בגדולת הבורא יתברך שמו, ויתגבר כארי לקום בזריזות ובהתלהבות לעבודת הבורא..." ולצייר תמיד נגד עיניו את הפסוק: "שיוויתי ה' לנגדי תמיד. השם הגדול והנורא".

3. רבנו המקובל האלוקי רבי אליהו מני זצ"ל בספרו 'שיח יצחק' וזו לשונו: "כלל גדול ביראת השם היא לצייר לנגד עיניו תמיד את אותיות הוי"ה בניקוד יראה, ובזה מקיים שיוויתי ה' לנגדי תמיד, והוא מטהר את המחשבה, ואז יהיו כל מעשיו לשם שמיים, ולא יעבור אפילו אחת ממצוות השם, הן במשא ומתן הן בדברי תורה, ודומה כאילו עומד לפני המלך, והמלך מביט בכל מעשיו ותנועותיו".

4. הצדיק המקובל הרב דניאל פריש זצוק"ל בעל "המתוק מדבש": הניח תמונת קלף בסידור התפילה שבו התפלל של שם הוי"ה (ראה בתמונה)
הקלף בסידור התפילה של הרב דניאל פריש זצל

5. רבי חיים פלאג'י זצוק"ל סגולה מספרו 'עטרת חיים' לבטל מחשבות רעות בתפילה, יאמר פסוק זה שבע פעמים: "אש תמיד צודק על המזבח לא תכבה" (ויקרא ו', ו').

6. חכמינו ז''ל 'התבלין נגד יצר הרע', אומרת הגמרא הקדושה: "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" (קידושין ל', ע"ב).

אחיי ורעיי, העיקר בלימוד התורה שאין מקום ליצר הרע לא בדיבור, לא במעשה ולא במחשבה. מובא המשנה "ותלמוד תורה כנגד כולם".

אחים יקרים ואהובים, יהי רצון שנזכה לקיים תמיד "שיוויתי ה' לנגדי תמיד" (תהילים פרק ט"ז פסוק ח') ונזכה לאהבת חינם שתביא לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן.

בברכה, הצב"י ארז קדוסי.
הרב ארז קדוסי שיחי'
 מתוך הקונטרס המסרים של הרב ישראל לוברבוים

"איזהו גיבור הכובש את יצרו" (פרקי אבות פ"ד). תודה, לזמר אליהו חי על השיר הנפלא והמחזק 'אל תוותר'. האזינו:

(צילום: Vladimir Mulder/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך