זיכוי הרבים ביהדות - פירוש: מה שכרם ומעלתם של מזכה הרבים?
זיכוי הרבים ביהדות - פירוש: מה שכרם ומעלתם של מזכה הרבים? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

יהדות

מה שכרם ומעלתם של מזכי הרבים?

זיכוי הרבים זהו דרך שבה מזכים את הרבים בעשיית מצוות וכן בלימוד תורה. זהו עניין שלעיתים דורש מאמץ. הרב יהודה סעדיה מבאר מהי מעלתו של מזכה הרבים

   
זיכוי הרבים ביהדות - פירוש: מה שכרם ומעלתם של מזכה הרבים?
זיכוי הרבים ביהדות - פירוש: מה שכרם ומעלתם של מזכה הרבים? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

ערוץ 2000 מצטרפים ליוזמה הברוכה להרבות תורה, תפילה וקדושה בבתי הכנסת ובבתי המדרש ברחבי ישראל, ולכן מצווה רבה להראות הכתוב כאן לעיני ראש הקהילה, רב בית הכנסת וכיוצא בזה. ובזכותכם תחול עוד התעוררות של ממש בסביבתכם ובקרב אנשי קהילתכם. 

מעלת מזכה הרבים
"אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות" (חסד לאברהם),"אין זכות כמזכה הרבים" (הרוקח),"...זוֹכֶה לִרְאוֹת בָּנִים לְבָנָיו, וְזוֹכֶה בָּעוֹלָם הַזֶּה וְזוֹכֶה לָעוֹלָם הַבָּא, כָּל בַּעֲלֵי הַדִּינִים לֹא יְכוֹלִים לָדוּן אוֹתוֹ בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא, נִכְנָס בִּשְׁנֵים עָשָׂר שְׁעָרִים, וְאֵין מִי שֶׁיִּמְחֶה בְיָדוֹ, וְעַל זֶה כָּתוּב (תהלים קיב) גִּבּוֹר בָּאָרֶץ יִהְיֶה זַרְעוֹ דּוֹר יְשָׁרִים יְבֹרָךְ, הוֹן וָעֹשֶׁר בְּבֵיתוֹ וְצִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד" (הזוהר הקדוש תרומה קכח). ובמיוחד כאשר האדם טורח על כבוד ה' בהיכלו ומקדשו, הלא הם בתי הכנסיות ובתי המדרשות (מגילה כט) יזכה שיתקיים בו הכתוב "כי מכבדי אכבד" (שמואל א ב).

מרבה תורה מרבה חיים (אבות ב ז)
אין קץ לשכרו של האדם הפועל בכל דרך אפשרית להרבות שיעורי תורה בקהילה ובקרב ישראל, כאשר ראשית יש לדאוג לכך שדלתות בית הכנסת \ בית המדרש יהיו פתוחות לרווחה בפני הציבור גם בשעות שהם מעבר לשעות התפילה, במקרה ויש הכרח לנעול דלתות המקום, רצוי להשאיר הודעה היכן ניתן לקבל מפתח ולהיכנס באופן עצמאי לצורך לימוד.

כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל (שמות י"ט, ג') – אשריו של הזוכה לייסד ולקיים שיעורים קבועים לגברים \ שיעורים לנשים \ אבות ובנים \ תהילים לילדים \ שיעורי חיזוק מזדמנים של דרשנים ידועים בנושאים נצרכים כגון זוגיות ושלום בית, חינוך ילדים וכיוצא בזה, אולם עיקר לימוד התורה לעם צריך להיות שיעורים קבועים בהלכה למעשה למען ידעו בני ישראל את הדרך אשר ילכו בה, וירכשו עם הזמן בקיאות בידיעת ההלכות הבסיסיות כגון הלכות תפילה, ברכות, שמירת שבת, מועדים, כשרות, טהרת המשפחה וכו'.

תנא דבי אליהו: "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" (מגילה כח) – חשוב להקריא לציבור המתפללים בקצרה לפחות 2 הלכות מעשיות מדי יום לקראת סוף תפילת שחרית, כאשר נכון ללמדם במסגרת זאת גם כן את הלכות שמירת הלשון הבסיסיות שזהו הדבר שבגינו חרב בית מקדשנו וע"י תיקונו עתיד להיבנות במהרה בימינו, אמן.

לחבר יום ולילה בתורה בבוקר ובערב (משנ"ב א סק"ב בשם של"ה) – המציאות מורה כי בבתי כנסת רבים שבהם מתפללים מנחה סמוך לשקיעה נוצר חלל של זמן עד לתפילת ערבית, וישנם המאבדים זמן יקר זה בשיחות חולין ועיסוקים של מה בכך, לכן בוודאי שראוי ונכון למלא חלון זמן זה בדברי תורה ע"י רב תלמיד חכם שיזכה את הציבור הקדוש. 

וְאַתְּ עָלִית עַל כֻּלָּנָה (משלי לא כט) – אין לתאר ולשער את גודל שכרו של מי שיעסוק ויטרח לייסד ולהפעיל כולל להחזקת אברכים מסולאים בפז שיעמלו על התורה הקדושה, בעיקר לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, וכדברי הגמרא (ברכות ח) "אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב" (תהילים פז ב) אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות".

זיכוי הרבים ביהדות - פירוש: מה שכרם ומעלתם של מזכה הרבים? "ואני תפילתי לך ה' עת רצון" (תהילים סט יד)

"כי ביתי בית תפילה" (ישעיה נו ז) – אשריו של מי שיזכה להרבות מניינים של תפילה בבתי כנסת ולפרסמם ברבים, ש"אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת" (ברכות ו). המציאות מעידה שישנם בתי כנסת רבים שהמניינים בהם מתקיימים בימי שבתות בלבד ובמשך כל ימי השבוע המקום הקדוש שומם ממבקרים, ויתכן שע"י לקיחת יוזמה והשתדלות ניתן לארגן שם מניין קבוע ויציב, אמנם כל ההתחלות קשות אך אי"ה תהיה סייעתא דשמיא, ובזאת זוכים לזכות רבים שמתפללים בביתם או במניינים משתנים ב"שטיבל", וכבר גילו לנו חז"ל על מעלת קביעות התפילה, שכל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו ואויביו נופלים תחתיו (ברכות ו,ז) ובמיוחד אשריו של הזוכה ומזכה להתפלל בכל יום עם הנץ החמה.

"הכל הולך אחר הראש" (פרקי דרבי אליעזר מב) חשיבות שליח ציבור הגון וראוי – יסוד וכלל גדול טבע הבורא יתברך בעולמו, שהכל הולך ונמשך אחר הנמצא בראש, וכך גם כן הצלחת תפילות הציבור ופעולתן תלויה באופן נחרץ בהגה שבידיו של שליח הציבור. כמה גדול רווחם של ציבור המתפללים כאשר עולה ש"צ ראוי,ירא שמים, שעורך ומסדר התפילה ביראה, בקדושה, בשמחה, בכוונת הלב, בניגון, בהתעוררות ובקול רם, הוגה את התיבות והאותיות כתיקנן, וכן בשל צִדקותו שעוסק בתורה ובמצוות ושומר על קלה כבחמורה הרי שתפילתו מקובלת יותר בשמים ועושה פירות, ועוד הרווחנו שילדינו הרכים רואים דוגמה טובה ומתחנכים ליראת שמים ועבודת ה' הראויה.

ומכיוון שבסמכותו של רב בית הכנסת \ הגבאי וכד' ההחלטה והבחירה מי יהיה שליח הציבור ומי יוביל את קהל בני ישראל, לכן כדאי וחשוב להשתדל בכל עוז תמיד להעלות שומר מצוות, ירא שמיים, המתפלל באופן מתון, בקול רם ובכוונת הלב כנ"ל, וזכות כל הציבור הקדוש תעמוד לכם.

המתפלל צריך שיכוון...ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם" (שו"ע אור"ח צח א) - ולכן חשוב לפקח על שליח הציבור שלא לזרז ולדחוק את הציבור לתפילת לחש חפוזה ונפסדת, אלא שישים לב לתת לציבור די זמן לתפילת לחש ראויה כהלכתה, וכבר התבטאו גדולי דור שיש להקציב לפחות 7 דקות לתפילת לחש, ויש הנוהגים אף 10 דקות ויותר, וכבר אמר רבי חנינא (ברכות לב) "כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם".

"כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה..." (ברכות טו) – הנה חז"ל האירו את עינינו בדבר התועלות והסגולות של קריאת שמע בדקדוק וכהלכה, ולכן גם בזאת יש לשים לב לא לדחוק בציבור להזדרז בקריאת שמע ולהיכשל בחוסר שימת לב, אלא ללמדם על חשיבות הדבר ולתת לציבור המתפללים את הזמן הנצרך לקרוא ק"ש כתקנה, וכל העם הקדוש יזכה לחיים טובים ולשלום.

"כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו קורעין לו גזר דינו" (שבת קיט) – אין לתאר ולשער את המעלות הנשגבות של עניית קדיש בקול רם (תוס') ובכל כוונתו (רש"י) שבכוחו לשבור כל המקטרגים, לבטל גזירות קשות מישראל ואף לעורר על הגאולה, ולכן מצווה רבה לעורר הציבור הקדוש להתמיד לענות קדיש בקול ובכוונת הלב כנ"ל, וכן לענות כך שאר דברים שבקדושה.

כגון: קדושה, אמן, 13 מידות של רחמים, ברכו וכד' במתון (מילה במילה, בשמחה, בקול ובכוונת הלב) כאשר אחת הדרכים לכך היא למנות לפחות את אחד המתפללים ירא שמיים אשר ניחן בקול רם, שיענה תמיד בקול ובכוונה לדברים שבקדושה ובכך ייתן דוגמה חיובית ונאותה לציבור המתפללים ויתקיים בו "משכני אחריך נרוצה" וזכות כל הציבור הקדוש תעמוד לו.
זיכוי הרבים ביהדות - פירוש: מה שכרם ומעלתם של מזכה הרבים? (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

זיכוי הרבים ביהדות - פירוש: מה שכרם ומעלתם של מזכה הרבים? - הרב רביד נגר:

זיכוי הרבים ביהדות - פירוש: מה שכרם ומעלתם של מזכה הרבים? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך