אחרית הימים ביהדות: אחרית הימים 2021: אחרית הימים לפי הזוהר
אחרית הימים ביהדות: אחרית הימים 2021: אחרית הימים לפי הזוהר. (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

אחרית הימים

"שינוי מערך הכשרות יפגע בכל העם": נבואות אחרית הימים מתגשמות

הרב רפאל אוחיון בהסברים מדויקים על נבואות אחרית הימים המתגשמות אט אט בימינו ע"פ הזוהר הקדוש וכן מונה את חמשת הסוגים של ערב רב, צפו

   
אחרית הימים ביהדות: אחרית הימים 2021: אחרית הימים לפי הזוהר
אחרית הימים ביהדות: אחרית הימים 2021: אחרית הימים לפי הזוהר. (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)
אא

אחרית הימים ביהדות: אחרית הימים 2021: אחרית הימים לפי הזוהר
התורה בספר שמות (פרק ל"ב) אומרת שבזמן מעמד הר סיני, כשמשה התעכב מלרדת, מבקש עמ"י לעשות עגל לפני הקב"ה ולומר לו שבגלל שמשה עזב, הם הכינו עגל שתפקידו לקשר ביניהם לבין הקב"ה במקום משה רבנו. לאחר הכנת העגל, הצביע עליו עם ישראל ואמר: "אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים".

הזוהר הקדוש בפרשת "כי תשא" כותב שהייתה לערב רב לשון אחת ושפה אחת, אבל כל מכשפי וחרטומי מצרים היו איתם ורצו גם הם לעמוד לפני הקב"ה, ולהראות כי גם הם יודעים לעשות פלאים.

כיוון שהם ראו במו עיניהם את הניסים שעשה משה רבנו במצרים, הם הבינו את גודל הניסים כבר במכת כינים והבינו שמדובר פה במשהו אלוקי, לכן הם עברו צד – עזבו את פרעה ועברו אל משה רבנו.

הקב"ה הורה למשה לא לקבל אותם ומשה השיב: "אדון עולם, כיוון שהם רואים את הגבורה ואת הניסים המופלאים שלך, הם רוצים להתגייר. על אף שהם מכשפים, הם יראו את גבורתך בכל יום ויום, יבינו שאין עוד מלבדך ויקבלו עליהם עול מלכותך". לבסוף משה קיבל אותם.

משה רבינו הבין שאותם חרטומים הם אנשים חכמים כמו עמ"י ומודעים לנסים של ה' יתברך גם ביומיום ובשגרה, שהבריאה מתפקדת מדי יום באופן מופלא ושהכל מדויק עד לפרטי פרטים עד שהכל מונהג בצורה של גבורה, וממילא מי שעיניו בראשו והוא חכם מספיק, מבין שהכל זו הנהגה אלוקית ומיד מאמין בבורא עולם.

הקב"ה אמר למשה רבנו "לך רד כי שחת עמך" -  הכוונה לעם שבנה את העגל - הערב רב, אותו ערב רב שעלה ביחד עם עמ"י והם אלו שעושים לנו את כל הצרות מאז ועד היום.

ע"פ הזוהר ישנם חמישה סוגים לערב רב שראשי התיבות שלהם הם "נגע רע": נ-נפילים, ג-גיבורים, ע-עמלקים, ר-רפאים ע-ענקים.

הסוג הראשון הוא עמלק. מה זה עמלק? כותב הזוהר הקדוש שהערב רב, שהם הסוג של עמלק, בגלות הרביעית הם הראשים של העם (הממשלה) בקיום יציב, חזק ואמיתי, שהם השולטים ולא ניתן להזיז אותם ממקומם.

אותם ראשים "עומדים על ישראל כלי חמס" - מכריחים אותם ודוחקים בהם לעשות דברים שאינם מעוניינים בהם, חמס הוא סוג של גזל. גזל - כשאדם לוקח למישהו משהו בעל כורחו והוא מתנגד לזה, גניבה היא כאשר לוקחים לאדם משהו ללא ידיעתו, וחמס לעומת זאת הוא כשאדם לוקח ממישהו ע"י כך שהכריח אותו להסכים לתת את אותו הדבר.

זה מה שלמעשה קורה עכשיו, כשהממשלה מכריחה את העם ללכת בכיוון שהם לא מאמינים בו. ברגע שמפילים את כל מערך הכשרות ומערך הגיור האורתודוקסי האמיתי, פוגע בעם כולו ובצביון היהודי ולא רק בקהילה האורתודוקסית.

לרוב האנשים במדינת ישראל הרי כן חשובה ההקפדה על כשרות, והם לא יסכימו לאכול חזיר וברגע שאוכלים בהמה שנשחטה בצורה לא כשרה אין שום הבדל בין זה לבין אכילת חזיר - שתיהן נבלות.

כתוב: "ונטמתם בם" - פירוש ע"פ חז"ל ונאטמתם בם, כלומר הלב נאטם ולא יכול להתקרב לקדושה. זה בדיוק מה שהעמלק רוצה לעשות, להרחיק את העם מהקדושה, לא מדובר בזרע עמלק מזרעו של עשו אלא בערב רב.

הסוג השני, הנפילים - כשהקב"ה ביקש לברוא את אדם הראשון, המלאכים פנו אליו ושאלו מדוע הוא בורא אדם שסופו לחטוא לפני ה'? השיב להם הקב"ה כי אם הם היו יורדים למטה בגוף כזה שמלא תאוות ועם אינסוף ניסיונות, הם היו חוטאים יותר ממנו. לאחר מכן קשר אותם הקב"ה בשלשלאות ברזל וזרק אותם לעולם הזה. המלאכים הם "עזה" ו"עזאל" שחטאו ונתנו עיניהם בבנות ישראל ומהם יצאו נשמותיהם של הערב רב שנקראים נפילים.

הסוג השלישי, גיבורים - אותם ערב רב שהם בבחינת גיבורים, עליהם נאמר מה שקרה למעשה במגדל בבל. הזוהר אומר כי הם בונים בתי כנסת ומדרשיות, מכניסים בהם ספרי תורה ויש להם תפילין על הראש אך הם לא עושים זאת לכבוד הקב"ה אלא כדי לעשות "שם" לעצמם. חוץ מהדברים האלו הם לא עושים שום דבר שקשור ליהדות. זה למעשה התיאור המדויק של הרפורמים.

הסוג הרביעי, הרפאים - התיאור שלהם מדויק להפליא למציאות בימינו. אם הרפאים רואים את ראשי עמ"י. ראשי העם הם בעצם מתחלקים ליעקב וישראל - ישראל הם אלו שמתעסקים בתורה ויעקב הם שאר העם. אסור לזלזל באף אחד בעם.

גם כשבלעם ברך הוא אמר: "מה טובו אהליך יעקב, משכנותיך ישראל" - אומר ה"בן איש חי" שהאנשים ה'פשוטים' בעם, החלק של יעקב, שמצליחים לקבוע לפעמים עתים לתורה אבל לא באופן קבוע ויציב אלא משהו ארעי כמו אוהל, זוכים לשבחו של הקב"ה לפני החלק של ישראל.

לסוג הרביעי של הערב רב יש את הרשות לעזור למי שלומד תורה באופן קבוע והוא בוחר להתרפא מהתורה ומלומדיה, אך הם בוחרים לא לעזור להם ולהעדיף את הגויים על פניהם.
אחרית הימים ביהדות: אחרית הימים 2021: אחרית הימים לפי הזוהר. (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

אחרית הימים ביהדות: אחרית הימים 2021: אחרית הימים לפי הזוהר: לצפייה בסוג החמישי של הערב רב ולנבואות נוספות, לחצו על הסרטון

אחרית הימים ביהדות: אחרית הימים 2021: אחרית הימים לפי הזוהר. (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך