סגולות המקווה לגברים: איך טובלים במקווה גברים?
סגולות המקווה לגברים: סגולת מקווה לגברים. (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

סגולות

הידעת? סגולת המקווה לגברים

מקווה הינה מצווה שמזוהה עם המין הנקבי, אך לפנינו חידוש מופלא על הכוח האדיר בסגולות המקווה לגברים, מדוע היא כה הכרחית וחשובה לאדם ולמה היא מסוגלת? אל תפספסו

   
סגולות המקווה לגברים: איך טובלים במקווה גברים?
סגולות המקווה לגברים: סגולת מקווה לגברים. (צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

מצוות הטבילה במקווה מזוהה בד"כ עם הנשים, שמצוות ללכת מדי חודש לטבול. לעומת זאת, לא הרבה מכירים בסגולה ובכוח העצום שיש לטבילה במקווה גם אצל גברים. רבי נחמן האריך על כך רבות בספריו וכתב שמקווה מושיע מכל הצרות.

ברור וידוע לכולם כי מים מנקים ומטהרים את האדם. טבילה במקווה מסלקת מהאדם מחשבות רעות ורוח שטות. רבי צבי אלימלך מדינוב ציין כי הטבילה במקווה נחשבת יותר מקורבן שמקריבים בבית המקדש. ממשילים את האדם הנמצא מתחת למים לאחד המתבטל ונוצר מחדש.

סגולת המקווה לגברים מזכה את האדם ששכינה שורה עליו ומביאה לו שפע עצום. אמר הבעל שם טוב לאחד מתלמידיו כי יהודי שטובל במקווה יום אחד, יעלה לפני הקב"ה כמו תענית יום אחד. יש בסגולה זו כוח וקדושה אשר בזכותה ניתן לזכות בבנים קדושים, וכן לקדושה בכל מעשיו של האדם. הטבילה מפרידה את כל הקליפות החיצוניות מנפשו של האדם ואשרי מי שמקפיד בה. אפילו המצווה הגדולה ביותר לא מסוגלת להגיע לרמות המסוגלות שיש במקווה.

מלכתחילה טבילה צריכה להיעשות בים או בנהר, במקור של מים חיים נובעים, אך מי שאין באפשרותו להגיע למקור מים חיים נובעים רשאי ללכת למקווה. סגולת המקווה לגברים מחדירה באדם דעת וככל שיש יותר דעת, כך גם ניתן להשיג פרנסה באופן קל.

גבר הטובל זה כאילו שנכנס לרחם אמו ומגיח מחדש לאוויר העולם, אל תוך עולם חדש. כשסיפרו ל"בבא סאלי" זצוק"ל על צדיקים למיניהם, הוא נהג לבדוק רק אם הם טובלים במקווה ואמר שבלי מקווה 'לא שווים שום דבר'. גם כשרצה לגרום לישועה עבור מישהו, היה נכנס למקווה.

המים הגשמיים לא באמת מטהרים את האדם אך באותה שעה שאדם טובל, כך למעלה רוחצת וטובלת הנשמה במים קדושים ורוחניים ונטהרת. ע"י הפועל הגשמי שלנו כאן בעולם הזה, ע"י הטבילה - נעשה פועל רוחני בעולמות של מעלה.

יש דעה שאומרת שעל האדם לטבול בערב שבת על מנת לסלק ממנו כל דבר רע וכל כעס, לפשוט את "בגדי החול" ולמשוך את קדושת הארת השבת. המילה כעס בגימטרייה היא 150 בעוד שהמילה 'מקווה' היא 151, כלומר, בא המקווה ומוסיף עוד אחד מעל הכעס על מנת ללמדנו שסגולת הטבילה במקווה מסוגלת לבטל ולהסיר מעל האדם את מידת הכעס.

מסופר על חכם מנחם מנשה זצ"ל שהיה שובר בלוקים של קרח בתוך מי המקווה ונכנס לטבול במי קרח. כשהקב"ה ברוב רחמיו רוצה להעביר את הדינים והמזיקים מן העולם אז הוא משפיע אור חסדים.

אור של חסד מבריח את כוחות הטומאה החיצונים, המזיקים לא יכולים לסבול את אור החסד ולא יכולים לסבול מים ולכן הם בורחים משם. אמרו חכמים שאם אדם טובל במקווה בעולם הזה, כך מטבילים את נשמתו למעלה בעליונים והוא זוכה למשוך דעת ושפע גדול. כאשר אדם עושה חטא אזי ע"י החטא הנשמה מסתלקת ממנו, אך כאשר טובל במקווה הנשמה חוזרת אליו. ההוכחה לכך היא הרוח החדש שחש האדם ברגע שיוצא מן הטבילה, הוכחה לכך שניצוץ הנשמה שב אל הגוף.

ישנן מספר הלכות שצריך להיזהר בהן מאוד בהקשר למקווה ואם אדם לא נזהר בכך מביא ליותר קלקול מתועלת. ההלכות כתובות בספרים רבים, בין היתר בספר "טהרת הקודש". ההלכות הן:

  1. מחשבה - אסור לחשוב במקווה דברי תורה.
  2. דיבור - אסור לדבר במקווה, זה לא הזמן ולא המקום.
  3. מעשה - אסור להסתכל באנשים עירומים, זה אחד מפגמי היסוד. על אחת כמה וכמה אסור להסתכל בעצמו בברית קודש. הגמרא מזהירה כי אדם המביט בערוותו "קשתו ננערת" - כלומר מאבד בגיל צעיר את כוח הגברא שלו.

צריך להיזהר מאוד בשמירת העיניים במקווה. ב"שולחן ערוך" כתוב כי אסור לאדם ללכת למקווה עם אביו, חמיו, בעל אמו או גיסו - עלול להביא לידי הרהור עבירה. חלק מהתשובה לגברים היא ע"י שתי מצוות המקיפות את כל הגוף, המזכות את האדם לקבל אור מקיף – ע"י סוכה ומקווה.

בסוכה יש חציצה של הבגדים ובמקווה לעומת זאת אין חציצה ועל כן הוא מסוגל ליותר אור מקיף. בספר "טהרת הקודש" כתוב: "קיבלתי מרבותיי להוסיף במקווה עוד טבילה אחת ולכוון שאזכה לקבל פני משיח" – כלומר, אם יבוא היום משיח צדקנו, נזכה שטבלנו לכבודו. אם אדם רוצה למשוך הארה לנפש, יקיים את המצווה "וציפית לישועה".

בע"ה שכל עם ישראל יזכו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
סגולות המקווה לגברים: איך טובלים במקווה גברים? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

סגולות המקווה לגברים: סגולת מקווה לגברים - הרב רביד נגר על מעלת המקווה:

סגולות המקווה לגברים: סגולת מקווה לגברים. (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך