עד מתי אפשר להניח תפילין?
עד מתי אפשר להניח תפילין? (צילום: liza1979/shutterstock)

הלכות תפילין

עד מתי אפשר להניח תפילין?

מהו זמן סיום הנחת תפילין? הרב עזרא שקלים ראש הכולל 'השלום' בתל אביב משיב

   
עד מתי אפשר להניח תפילין?
עד מתי אפשר להניח תפילין? (צילום: liza1979/shutterstock)
אא

עד מתי אפשר להניח תפילין?

זמן הנחת תפילין הוא לאחר שעלה עמוד השחר, שהוא יום לכל המצוות האמורות בתורה, דהיינו עד שיאיר היום בכדי שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ויכירנו, שזה בערך שש דקות לאחר עמוד השחר, וסוף זמן הנחת תפילין הוא לכתחילה עד השקיעה ובדיעבד עד צאת הכוכבים.

ועל אף שזמן תפילין הוא מן התורה, אסרו חכמים להניח תפילין בלילה, מפני שהוא זמן שינה, וגזירה שמא ישכח וישן בהם, והרי אסור לישון בתפילין, מטעם שמא יבוא לידי זילזול בהם.

ומי שלא הספיק להניח תפילין ביום, וכבר שקעה החמה ועדיין לא יצאו הכוכבים, יכול עדיין להניח תפילין עם ברכה, מטעם שעושים ספק ספקא להתיר לברך, שמא בין השמשות הוא נחשב עדיין יום, וכן שמא ההלכה כרבנו תם, שצאת הכוכבים זו שעה ורבע לאחר השקיעה הנראית לעינינו (ילקוט יוסף הלכות תפילין סימן ל).

(ולדעת המשנה ברורה בביאור הלכה סימן ל דיבור המתחיל "ויש", שבבין השמשות יניח תפילין בלי ברכה).

ואם אדם התפלל ערבית מוקדמת לפני השקיעה כדעת רבי יהודה, ונזכר שלא הניח תפילין עדיין, יכול להניח תפילין עד צאת הכוכבים אבל בלי ברכה.

ומכל מקום יש כמה אופנים שיהיה מותר להניח תפילין בלילה בלי ברכה:
א. אדם שמשרת בצבא של גויים - לא מאפשרים לו להניח תפילין בשעות היום, יכול להניח תפילין בלילה בלי ברכה.
ב. אם אדם היה מניח תפילין קודם שקיעת החמה, ואינו יכול לחלוץ אותן ,מפני שאין לו מקום לשמרן, מותר לו להישאר עם התפילין עליו במשך הלילה.

[מקורות: שולחן ערוך סעיף ל, ומשנה ברורה שם,ילקוט יוסף הלכות תפילין סימן ל]

בברכה, הרב עזרא שקלים.
עד מתי אפשר להניח תפילין? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

עד מתי אפשר להניח תפילין? הלכות תפילין - הרב חגי צדוק:

עד מתי אפשר להניח תפילין? (צילום: liza1979/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך