סגולה לברית מילה: סגולות לברית מילה
סגולה לברית מילה: סגולות לברית מילה. (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

סגולות

מתכננים ברית מילה? קראו את זה היטב

"הגנה ושמירה על הרך הנולד": מקבץ סגולות חזקות כדי למשוך שפע על התינוק בעת ברית המילה - הרב רביד נגר, צפו בתכניתו "עצה ותבונה" בימי א' ב-11:00

   
סגולה לברית מילה: סגולות לברית מילה
סגולה לברית מילה: סגולות לברית מילה. (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)
אא

סגולה לברית מילה: סגולות לברית מילה - ישנן לא מעט עצות וסגולות טובות שתוכלו לעשות ביום ברית המילה בכדי למשוך שפע של ברכה לרך הנולד, הנה הן כאן מובאות לפניכם:

1) ביום הברית קמים מוקדם, מתפללים במניין. אם יש הזדמנות אז טוב שאבי הבן, הסנדק והמוהל ילכו מוקדם לטבול במקווה - טבילה במקווה היא לא מצווה אך היא מעלה גדולה מאוד. חשוב מאוד להדר ולמצוא מוהל ירא שמיים שכן יקפיד על טבילה במקווה ביום הברית כי הדבר ישפיע מאוד על נפשו של הרך הנולד שמושפעת מכוונת המוהל.

2) עוד מומלץ מפי מרן הבן איש חי להדפיס את מזמור ס"ז בתהילים על דף, שיהיה בצורת המנורה, וביום הברית לתת למוהל שיקרא את המזמור מן הדף באופן שהדף זקוף וישר בידיו ולא מאוזן. הדבר מסוגל בתיקון פגם המחשבה כי זה מגיע עד "מקום בינה", ס"ז זה גימטריה של המילה "בינה".

3) מוטב שתהדרו ותמצאו סנדק ירא שמיים. אומר המהרי"ל כי גדול כוח הסנדק מכוח המוהל. גם החיד"א הקדוש כותב כי הסנדק נחשב כמקטיר קטורת. טוב מאוד למצוא סנדק ירא שמיים אבל לא על חשבון פגיעה באבי האב או באבי האם. אם יש בליבם צער, לתת להם להיות הסנדק ולא להקפיד, רק להשתדל שאדם ירא שמיים יחזיק לתינוק את רגליו - שזה גם נחשב כאילו היה הסנדק בעצמו. ישנו סיפור על האדמו"ר מצאנז שהובטח לו באחת הבריתות להיות הסנדק, אך לבסוף אבי האם התעקש להיות הסנדק בעצמו. האדמו"ר אמר שייתנו לאב האם להיות הסנדק וכשבאו ושאלו אותו מה יהיה על התינוק? הרי צריך אדם ירא שמיים שיהיה הסנדק, אמר להם לא לדאוג! כי אליהו הנביא לא מוותר על הסנדקאות - אם רואה שמדובר באדם ירא שמיים הוא נותן לו להיות הסנדק ואם מדובר באדם שלא ירא שמיים, אליהו הנביא בכבודו ובעצמו נשאר הסנדק כך שבכל מקרה בסוף הילד ייצא צדיק.

4) חשוב לזכור את ההלכה, הסדר הוא קודם כל להעביר את התינוק לאבי האב, אח"כ לאבי האם, אח"כ לאב התינוק או לרב שלו ואח"כ מי שרוצים.

5) יום ברית המילה הוא מזבח כפרה, הוא מכפר על כל העוונות. ישנו מדרש שאליהו הנביא לא רצה להגיע לברית. מדוע? כי טען שאולי אב התינוק מחלל שבת, אמר הקב"ה שהוא ימחל לו, הקשה ואמר אליהו הנביא: "ומה אם האם מחללת שבת?" אמר הקב"ה שימחל גם לה... המשיך ושאל ומה אם קרובי המשפחה מחללים שבת? ענה הקב"ה שגם להם ימחל. כלומר יום הברית הוא יום עם כוח עליון גדול מאוד המסוגל לכפר לכל המשתתפים על עוונותיהם. אז אם כך כל הזמן מתכפרים לנו עוונותינו? כן, אך מי שחוזר לסורו זה לא באמת מועיל לו.

6) הדבר הבא שחשוב הן הברכות על היין - הרבה אנשים מקפידים על מוהל וסנדק טובים אבל לא על האדם שמברך את ברכות היין. יש חשיבות גדולה לכוס של ברכה. על כוס ברכה של "זימון" אמר הרב סלמן מוצפי שהיא יותר גדולה בחשיבותה מ-1000 עליות של שישי לתורה, אז ק"ו כוס ברכה של ברית מילה, בזמן שאליהו הנביא נמצא, שזה דבר גדול ונשגב.

7) גם סעודת המצווה בברית היא חשובה מאוד, אומר הרמ"א שמי שלא נוטל ידיים, מברך וטועם פת הוא מנודה לשמיים. הסעודה היא מאוד חשובה,  נוכחים בה הסנדק, המוהל, אבי הבן - אנשים חשובים.

8) נקודה מעניינת היא שאבי הבן ביום זה משול לכהן גדול מכיוון שהוא כביכול "מקריב את בנו לקורבן" בדיוק כמו הכהן הגדול שהקריב קורבנות. ביום זה גם לאב וגם לאם יש עוצמה וכוחות אדירים, עד כדי כך שביום זה, כך אומר "השרף מסטרליסק", פותחים בפניהם את כל ההיכלות בשמיים והם יכולים לבקש את כל אשר על ליבם. לכן הורים יקרים נצלו את המעמד הקדוש הזה לריבוי בתפילה ובקשות על כל אשר חפץ ליבכם. טוב יעשו גם האורחים אם יבקשו ברכה מהוריו של התינוק. סגולה גדולה למשוך יראת שמיים היא שאבי התינוק יברך את כל הקהל.

9) בנוסף לכל מה שהזכרנו, טוב ביום הברית להדפיס לכל האורחים את מזמור ו' בתהילים ולתת לכולם לקרוא אותו בזמן שהתינוק בוכה. המזמור מסוגל לרפואה שלמה, ישועות והצלה מאויבנו.

10) טוב להדפיס את האותיות ת', כ', מ', צ' ולתת למי שמניח את התינוק להביט בהן בזמן הנחת התינוק. הדבר מסוגל בשמירה על התינוק לכשיגדל, שלא יפגום בברית הקודש שלו ויהיה שמור בתאוותיו.

11) יום הברית מסוגל מאוד ברפואה, אם אתם מכירים אדם חולה הביאו אותו לברית מילה וזה ימשוך לו בע"ה רפואה שלמה. מסופר על רבי שלמה קלוגר שהתעקש לעשות ברית בבית הסב של הרך הנולד, שהיה חולה וגוסס. בזכות הנוכחות של הסב בברית הוא זכה להירפא.

12) חשוב גם לומר י"ג מידות בין זמן ה"מילה" ל"פריעה" - זו סגולה לראות ישועות ונפלאות.

13) הזוהר אומר שטוב לקחת את העורלה ולשים אותה בעפר, זו גם סגולה גדולה שהתינוק יפסיק לבכות וגם הצלה לתינוק מ"חיבוט הקבר".

14) מעלת הסנדק גדולה היא מאוד. הקב"ה היה הסנדק של אברהם אבינו והמלאך גבריאל היה הסנדק של ישמעאל כהן גדול. מסופר על רבי עקיבא איגר שהוא לא היה מבטל תורה לעולם אלא לצורך מצוות הסנדקאות.

15) לא לשכוח להתפלל תפילת מנחה לפני הסעודה.

שה' יזכה את כל עמ"י בילדים צדיקים, טהורים ותלמידי חכמים אמן.
סגולה לברית מילה: סגולות לברית מילה. (צילום: Fakhrul Najmi/shutterstock)

סגולה לברית מילה: סגולות לברית מילה - הרב רביד נגר:

סגולה לברית מילה: סגולות לברית מילה. (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך