האם מותר לשחק בשבת בצעצועים המשמיעים קול או המופעלים על ידי מתיחת קפיץ?
האם מותר לשחק בשבת בצעצועים המשמיעים קול? (צילום: CG Stocker/shutterstock)

הלכות שבת

האם מותר לשחק בשבת בצעצועים המשמיעים קול בשבת?

האם מותר לשחק בשבת בצעצועים המשמיעים קול בשבת? ומה לגבי צעצועים המופעלים על ידי מתיחת קפיץ? הרב עזרא שקלים, ראש הכולל 'השלום' ודיין בבית הדין, משיב לגבי הסוגיה

   
האם מותר לשחק בשבת בצעצועים המשמיעים קול או המופעלים על ידי מתיחת קפיץ?
האם מותר לשחק בשבת בצעצועים המשמיעים קול? (צילום: CG Stocker/shutterstock)
אא
האם מותר לשחק בשבת בצעצועים המשמיעים קול? (צילום: CG Stocker/shutterstock)

האם מותר לשחק בשבת בצעצועים המשמיעים קול בשבת? ומה לגבי צעצועים המופעלים על ידי מתיחת קפיץ?

תשובה:

משחקים המשמיעים קול  בשבת ואינם חשמליים או מוציאים ניצוצות אש וכדומה, אלא הם מכנים בלבד,  מותר לילדים קטנים לשחק איתם בשבת, וגם אם משמיעים קול שיר, וגם אם צריך למלאות אותם על ידי קפיץ שמסובבים, הרי זה מותר 
והטעם להתיר משום שניכר שזהו צעצוע ומשחק של ילדים קטנים, וגם אם יש קול,כיון שעיקר תשמישו הוא לשם משחק ולא לשירה מותר.

ואין איסור במתיחת הקפיץ כיוון שאין פה פעולה חשמלית, ואין איסור של בונה או סותר 

וכן דעת רוב הפוסקים להתיר: חזון עובדיה חלק ה עמוד רנט,וכן שמירת שבת כהלכתה פרק טו סעיף ג ופרק טז סעיף יד, אור לציוןחלק ב פרק טו,שו'ת שבט הלוי חלק ט, ועוד שמותר.

ודעת החזון איש בסימן נ אות ט שאסור למתוח קפיץ בשבת משום שעל ידי כך יוצר כוח חדש בהמסובב,ויש כאן איסור של בונה או מכה בפטיש בשבת
וכן דעת האגרות משה סימן כב (חלק אור החיים ה) שאסור.

בברכה,
הרב עזרא שקלים ראש כולל השלום ודיין בבית הדין 'למען אחי' בתל אביב
האם מותר לשחק בשבת בצעצועים המשמיעים קול או המופעלים על ידי מתיחת קפיץ? (צילום: Kulinenko.G/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך