האם מותר לשחק פינג פונג בשבת? פינג פונג בשבת
האם מותר לשחק פינג פונג בשבת? פינג פונג בשבת (צילום: niktalena/shutterstock)

הלכות שבת

האם מותר לשחק פינג פונג בשבת?

פינג פונג בשבת - ניתן לשחק בו או לא? הרב עזרא שקלים מביא לפנינו את ההלכה במלואה בצורה המפורטת והמובנת ביותר, צפו

   
האם מותר לשחק פינג פונג בשבת? פינג פונג בשבת
האם מותר לשחק פינג פונג בשבת? פינג פונג בשבת (צילום: niktalena/shutterstock)
אא

האם מותר לשחק פינג פונג בשבת? פינג פונג בשבת

תשובה:
לגבי משחק בכדור פינג פונג ביום השבת:

כתב מרן בשולחן ערוך בסימן שח סעיף מה שהכדור אין עליו תורת כלי והרי הוא מוקצה. הרמ"א בהגהה כתב שיוצאי אשכנז נהגו להקל לשחק בכדור בשבת, ובלבד שלא ישחקו בו על גבי קרקע כדי שלא יבואו לידי השוואת גומות של העפר אלא שישחקו דווקא על גבי קרקע מרוצפת.

בספר חזון עובדיה חלק ג עמוד צט, כתב בשם אחרונים, שהכדורים שבזמננו מיוצרים מתחילתם לשם משחק ואין עליהם תורת מוקצה - מותר לתת אותם לקטנים לשחק בהם על קרקע מרוצפת שבבית.
האם מותר לשחק פינג פונג בשבת? פינג פונג בשבת (צילום: Nomad_Soul/shutterstock)

מקור הדין בדברי הראשונים (שיבולי הלקט ועוד),שאסור לשחק בכדור בשבת משום שמצינו במדרש איכה ובתלמוד ירושלמי שעיר גדולה בשם 'טור שמעון', נחרבה מפני שהיו משחקים בכדור ביום השבת.

וטעם נוסף מובא בבית יוסף סימן שח, משום שהכדור נחשב כמוקצה ואין עליו שם של כלי. כתבו רבותינו הפוסקים משחק בכדור גורם לביטול תורה גדול ולזלזול בכבוד השבת, וכן יכול הדבר לגרום הוצאה מרשות היחיד לרבים ולהיפך.

אומנם בספר שו"ת שבט הלוי, וכן בספר שלמי יהודה בשם הרב אלישיב זצ"ל כתבו, שכדורים שלנו שמייצרים אותם למשחק  מעיקרא - אינם מוקצים, גם לפי דעת מרן שולחן ערוך, מכיוון שהם מיוצרים לשם משחק ויש עליהם שם של כלי.

 מכל מקום פסק בספר חזון עובדיה למרן הגר"ע יוסף, שמאחר ומרן שולחן ערוך פסק לאסור גם מצד שיש בזה חשש גדול לביטול תורה על כן לגדולים אין לשחק בכדור, אבל יהיה מותר להתיר לקטנים על גבי קרקע מרוצפת בלבד, וכמו שפסק הרמ"א ליוצאי אשכנז שמתיר גם לגדולים על גבי קרקע מרוצפת וברשות היחיד, וכן פסק המשנה ברורה בדעת הרמ"א שמותר רק על גבי קרקע מרוצפת וברשות היחיד.

בברכה,
הרב עזרא שקלים ראש כולל השלום ודיין בבית הדין 'למען אחי' בתל אביב
האם מותר לשחק פינג פונג בשבת? פינג פונג בשבת (צילום: JJ pixs/shutterstock)

האם מותר לשחק פינג פונג בשבת? פינג פונג בשבת - הרב עזרא שקלים: 

האם מותר לשחק פינג פונג בשבת? פינג פונג בשבת (צילום: niktalena/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך