האם מותר לשחק כדורסל בשבת? כדורסל בשבת
האם מותר לשחק כדורסל בשבת? כדורסל בשבת (צילום: Oleg Mikhaylov/shutterstock)

הלכות שבת

האם מותר לשחק כדורסל בשבת?

מותר או שמא נאסר עלינו לשחק בכדורסל בשבת? הרב עזרא שקלים נחלץ לעזרתנו ומבאר את הסוגיה שבוערת היום בקרב הדור הצעיר

   
האם מותר לשחק כדורסל בשבת? כדורסל בשבת
האם מותר לשחק כדורסל בשבת? כדורסל בשבת (צילום: Oleg Mikhaylov/shutterstock)
אא

האם מותר לשחק כדורסל בשבת? כדורסל בשבת

תשובה:
לגבי משחק בכדור כדורסל ביום השבת:

כתב מרן בשולחן ערוך (סימן שח סעיף מה) שכדור אין עליו תורת כלי והרי דינו כמוקצה. והרמ"א בהגהה כתב שיוצאי אשכנז נהגו להקל לשחק בכדורסל בשבת, ובלבד שלא ישחקו בו על גבי קרקע כדי שלא יבואו לידי יצירת גומות של העפר, וישחקו דווקא על גבי קרקע מרוצפת. ובספר חזון עובדיה (חלק ג עמוד צט) ,כתב בשם אחרונים, שהכדורים שבזמננו מיוצרים מתחילתם לשם משחק ואין עליהם תורת מוקצה, ומותר לתת אותם לקטנים לשחק בהם על קרקע מרוצפת שבבית או על השולחן.

מקור הדין בדברי הראשונים (שיבולי הלקט ועוד),שאסור לשחק בכדור בשבת משום שמצינו במדרש 'איכה' ובתלמוד הירושלמי שעיר גדולה בשם 'טור שמעון', נחרבה מפני שהיו משחקים בכדור בשבת.
האם מותר לשחק כדורסל בשבת? כדורסל בשבת (צילום: matimix/shutterstock)

וטעם נוסף מובא בבית יוסף סימן שח, משום שהכדור נחשב כמוקצה ואין עליו 'שם של כלי'. כתבו רבותינו הפוסקים שהמשחק בכדור גורם לביטול תורה גדול ולזילות בכבוד השבת, וכן יכול הדבר לגרום הוצאה מרשות היחיד לרבים וכן להפך.

אומנם בספר שו"ת שבט הלוי, וכן בספר שלמי יהודה בשם הרב אלישיב זצ"ל כתבו שהכדורים שלנו מייצרים אותם למשחק מעיקרא ואינם מוקצים, גם לפי דעת מרן שולחן ערוך, מכיוון שהם מיוצרים לשם משחק ויש עליהם שם של כלי. 

מכל מקום פסק בספר חזון עובדיה למרן הגרע"י יוסף, מאחר שמרן שולחן ערוך פסק לאסור גם מצד שיש בזה חשש גדול לביטול תורה, על כן לגדולים אין לשחק בכדור, אבל יהיה מותר להתיר לקטנים על גבי קרקע מרוצפת בלבד, וכמו שפסק הרמ"א ליוצאי אשכנז שמתיר גם לגדולים על גבי קרקע מרוצפת וברשות היחיד, וכן פסק המשנה ברורה בדעת הרמ"א שמותר רק על גבי קרקע מרוצפת וברשות היחיד.

בברכה,
הרב עזרא שקלים ראש כולל השלום ודיין בבית הדין 'למען אחי' בתל אביב
האם מותר לשחק כדורסל בשבת? כדורסל בשבת (צילום: RodfaiStudio/shutterstock)

האם מותר לשחק כדורסל בשבת? כדורסל בשבת - הרב עזרא שקלים: 

האם מותר לשחק כדורסל בשבת? כדורסל בשבת (צילום: Oleg Mikhaylov/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך