סגולה להתפלל על הילדים שיניחו תפילין
(צילום: By EAZN/shutterstock)

ראש השנה

סגולה להתפלל על הילדים שיניחו תפילין

הרב יצחק בצרי, המקובל הקדוש, פקד אמש את ציונו של התנא הקדוש, אלישע 'בעל כנפיים'. ומביא לפנינו סגולה נפלאה לכך שהילדים יניחו תפילין

   
סגולה להתפלל על הילדים שיניחו תפילין
(צילום: By EAZN/shutterstock)
אא

הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א פקד את קברו של התנא הקדוש, אלישע בעל כנפיים זיע''א. 

למה נקרא שמו 'בעל כנפיים'? 

מסופר בתלמוד בבלי (מסכת שבת דף מט א).

פעם אחת גזרה המלכות הרשעה גזירה על ישראל, שכל המניח תפילין על ראשו ינקרו את מוחו. והיה התנא אלישע, מניח תפילין.

על אף הסכנה.

יצא לשוק, ראהו חייל אחד ורדף אחריו. ברח ממנו אלישע, ורץ אחריו החייל.

כיון שהגיע אצלו, הוריד את התפילין מראשו ואחזן בידו.

אמר לו החייל: "מה בידך?"

השיב לו: "כנפי יונה".

פשט את ידו, נעשה לו נס ונמצאו בה כנפי יונה. לפיכך היו קוראים לו "בעל כנפים".

ומדוע אמר לו כנפי יונה, ולא אמר לו שאר עופות?

משום שכנסת ישראל דומה ליונה, שנאמר (תהילים סח יד): כנפי יונה נחפה בכסף, ואברותיה בירקרק חרוץ. מה יונה זו כנפיה מגינות עליה, אף ישראל המצוות מגינות עליהן

רואים את מסירות הנפש של התנא אלישע להנחת תפילין, וזה המקום החזק ביותר להתפלל על הילדים

בתמונה הרב בציונו של התנא אלישע בעל כנפיים זיע''א.
סגולה להתפלל על הילדים שיניחו תפילין
 

כתיבה וחתימה טובה.

עוד כתבות שיעניינו אותך