סגולה למציאת אבידה: סגולה לאבידה
(צילום: Khakimullin Aleksandr/shutterstock)

סגולות

3 סגולות בדוקות למציאת אבידה

סגולה למציאת אבידה שהשתמשו בה גדולי הדורות. בדוק ומנוסה. סגולה לאבידה שכל אחד יכול לעשות.

הרב נתנאל חיים שרון   
סגולה למציאת אבידה: סגולה לאבידה
(צילום: Khakimullin Aleksandr/shutterstock)
אא

סגולה למציאת אבידה

אבד לכם דבר ואתם טרודים למצוא אותו? אל יאוש! עושים אחת או יותר מהסגולות הבאות, נושאים תפילה לה' יתברך, והישועה בא תבוא.

הסגולה הראשונה למציאת אבידה

לומר 3 פעמים את המדרש הבא (מדרש רבה בראשית נ"ג, י"ד): "אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, מן הכא ויפקח א-לוהים את עיניה, ותלך ותמלא החמת". 

(צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

בספר 'בית צדיקים' מביא בשם ר' שלמה מבאבוב, מאביו ה'קדושת ציון' שתמיד כשנאבדה אבידה היה אומר דברי המדרש "אמר רבי בנימין", ואח"כ היה אומר "עכשיו נלך לחפש", ובדרך כלל נמצאה האבידה מיד. (בית צדיקים עניני נישואין)

בספר 'תולדות יעקב' (עמוד קכ"ז בהערה) הובא שמרן הסטייפלער זצ"ל (אביו של רבי חיים קנייבסקי שליט"א) יעץ לומר למציאת אבידה מאמר רבי בנימין וכו' במדרש רבה בראשית פרק נ"ג וכמדומה שאמר שמרן החזון איש זצ"ל היה משתמש בזה, (ארחות רבינו חלק א עמוד רפ"ט אות ב' ובספר מעשה איש חלק ב' עמוד קכ"ז)

סגולה למציאת אבידה (צילום: Mehaniq/shutterstock)

עוד סגולה למציאת אבדה

בנוסף, ידור סכום כסף להדלקת שמן למאור לכבוד רבי מאיר בעל הנס זיע"א, ומיד ימצא אבידתו. ובתנאי שלא יעבור זמן רב מעת שאבדה לו האבידה (מדרש תלפיות, ענף אבידה ומציאה).זאת ועוד, ידליק נר ויתן צדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס זיע"א, ויאמר כך: "אלהא דמאיר ענני! אלהא דמאיר ענני! אלהא דמאיר ענני! ותעזור לי שאמצא או שיחזירו לי במהרה את אבידתי אשר איבדתי, בזכות שנתתי סך (יזכיר הסכום) שקלים לכבוד רבי מאיר בעל הנס זכור לטוב". (רפאל המלאך ערך אבידה).

סגולה למציאת אבידה - סגולה לאבידה. צפו

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
(צילום: Khakimullin Aleksandr/shutterstock)
שידור חי