"ויתלו את המן על העץ": מה הסיבה להרג המן דווקא ע"י עץ? | הרב יאשיהו פינטו
(צילום: Artorn Thongtukit/אדיבות המצלם/shutterstock)

פורים

"ויתלו את המן על העץ": מה הסיבה להרג המן דווקא ע"י עץ? | הרב יאשיהו פינטו

"ויתלו את המן על העץ": הסיבה המוזרה להרוג את המן דווקא ע"י תלייה בעץ, הרי ישנן דרכים נוספות ומגוונות, אז למה דווקא זאת הדרך שבה בחרו להמית אותו? האדמו"ר רבי יאשיהו במסר מחזק לימי הפורים

   
"ויתלו את המן על העץ": מה הסיבה להרג המן דווקא ע"י עץ? | הרב יאשיהו פינטו
(צילום: Artorn Thongtukit/אדיבות המצלם/shutterstock)
אא
(צילום: Artorn Thongtukit/אדיבות המצלם/shutterstock)

האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו  ראב"ד מרוקו  - ימי הפורים:

על העץ

אם נתבונן במגילת אסתר נראה שהמלחמה של אחשוורוש והמן היתה מלחמה אחת עיקרית, עמוקה, חזקה רצונם היה תלות את מרדכי על העץ. ומאידך מרדכי רצה לתלות את המן על העץ. נשאלת שאלה מה היה העניין שהיה כל כך חשוב לתלות על העץ דווקא, מדוע לא משהו אחר?

ועוד נוסיף ונאמר שהמן רצה עץ בגובה חמישים אמה, חיפש בכל העולם לא מצא. רבותינו הקדושים אומרים שמצא עץ חמישים אמה גובה, את עץ הבריח התיכון של תיבת נוח שלאחר מכן השתמשו בו למשכן, ובו רצה לתלות את מרדכי היהודי.

הרמב"ם אומר אם לאדם נגזר מוות בתליה על עץ (אחת מארבע מיתות בית דין) הרמב"ם פוסק להלכה שבלילה מורידים את גופת האדם שנתלה לקבורה, תליה היא מהבוקר עד הלילה אסור להלין גופת אדם תלוי לילה שלם.

מסביר הרמב"ם מכוון שהאדם הוא חלק אלוקה ממעל והקב"ה אמר "נעשה אדם בצלמנו בדמותנו", כביכול יש לנו צלם של אלוקים. הדבר דומה למלך שיש לו אח תאום לו ותולים את אחיו התאום ,עלולים לחשוב שתלו ח"ו את המלך לכן תולים ומיד מורידים.

אך אדם שמורד במלכות ונהרג בתליה משאירים גופתו תלויה ימים רבים.

אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, גוף האדם מחולק לשניים, ראש וגוף. כתוב בספרים הקדושים, הראש מסמל את הקב"ה, השכינה – הרוחניות  ואילו הגוף מסמל את עם ישראל בכלליות ופרטיות. הצוואר מסמל את תלמידי החכמים ובית המקדש.
מה שמקשר בין הקב"ה (הראש) לעם ישראל (הגוף) אלו תלמידי חכמים (הצוואר).


המן ניסה לנתק את עם ישראל מהקב"ה על ידי ניתוק עם ישראל מחכמי התורה ומהתורה הקדושה. ואם מנתקים את הראש מהגוף, הגוף נהיה חסר חיות המן רצה לנתק את הראש מהגוף בתליה  מהצוואר דווקא וכך לא יהיה קשר בין הגוף לראש (ניתוק הקב"ה מעם ישראל ) בכך  ישפיל את עם ישראל.

כך אנו רואים כאשר יוסף הצדיק פגש את יעקב, נפל יוסף הצדיק  על צווארו ובכה. מפרשים רבותינו הקדושים, על צווארו – נזכר בבית המקדש שעתיד להיחרב ובכה. וכן יוסף הצדיק פוגש את בנימין  אחד נופל על צווארו של אחיו ובוכה, מכוון שהצוואר מסמל את בית המקדש.

עשו פוגש את יעקב לאחר תקופה שלא התראו, נכתב שעשו נפל על צווארו של יעקב ניסה לנשוך אותו. הפירוש הוא שעשו ניסה לפגוע בצוואר שמסמל את בית המקדש ותלמידי חכמים. המן רצה לנתק את הצוואר שהוא מרדכי שמקשר בין עם ישראל (הגוף) לקב"ה (הראש).

הגלות האחרונה זו שאנו נמצאים בה, היא גלות אדום שסמלה הוא חזיר, ולחזיר אין צוואר מכוון שחזיר הוא סמל השבירה, אין תלמידי חכמים שסמלם בגוף הוא הצוואר ובחזיר הוא חסר.
הנסיון בדורנו הוא חזיר סמל שבירת הצוואר (תלמידי חכמים) וזה מה שכתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" כאשר מאמינים בקב"ה דרך "משה עבדו" - תלמידי חכמים זה הצוואר. ובכל הדורות הרשעים ניסו לשבור את הצוואר.

נתבונן בסמל חודש אדר שהוא דגים וגם לדג אין צוואר, כנגד החזיר שאין לו צוואר כך הדג אין לו צוואר. כאשר יבנה בית המקדש לעתיד לבוא בקדושה ובטהרה עם ישראל לא יצטרך את בית המקדש בשביל קשר לקב"ה  אלא הוא יהיה בכדי להקריב את הקורבנות שהפסדנו ולא הקרבנו אותם, והקשר עם הקב"ה יהיה קשר הדוק וחזק ללא צורך בבית המקדש כמקשר.

עוד כתבות שיעניינו אותך