מקבץ הנחיות הלכתיות מהראשל"צ מרן הרב יצחק יוסף לפורים
(צילום: Raizy Kopilowitz/shutterstock/מאת אני - אני, CC BY-SA 3.0, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1135065)

פורים

מקבץ הנחיות הלכתיות מהראשל"צ מרן הרב יצחק יוסף לפורים

הראשון לציון מרן רבי יצחק יוסף שליט"א במקבץ הנחיות הלכתיות: כך יש לחגוג את פורים ושבת זכור, בצל נגיף הקורונה

   
מקבץ הנחיות הלכתיות מהראשל"צ מרן הרב יצחק יוסף לפורים
(צילום: Raizy Kopilowitz/shutterstock/מאת אני - אני, CC BY-SA 3.0, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1135065)
אא

מקבץ הלכות לפי הראשל"צ מרן הרב יצחק יוסף:

1. פרשת זכור
כידוע שישנו חיוב מן התורה לקרוא בשבת הקרובה בספר תורה פרשת זכור בעשרה. ועקב המצב נכון לארגן הוצאת ספר תורה לאחר התפלה, למניינים נוספים, ובכל מנין יקראו פרשת זכור בלי ברכה לפניה ולאחריה. [ורק במניין הראשון שבתפלה מברכים לפניה ולאחריה ומפטירין כנהוג]. ואפשר להוציא ס”ת גם אחר הצהרים במשך כל יום השבת, ולחלק את הצבור למניינים נפרדים.

2. בני נוער בשבת זכור
בני נוער – פחות מגיל 16 שאינם מחוסנים או מחלימים יש להשתדל לארגן להם מניינים נפרדים לקריאת פרשת זכור ובכך יימנעו מלסכן את המבוגרים.

3. פרשת פרה
פרשת פרה – יש לנהוג במפורט לעיל לעניין פרשת זכור, דהיינו  בשבת כ”ב אדר. שיחלקו את הצבור למניינים מנינים, כדי למנוע התקהלות גדולה.

4. נשים בשבת זכור
נשים- השנה אינן צריכות להחמיר ולבוא לשמוע פרשת זכור, כדי להימנע מהתקהלויות, ויסמכו על גדולי הפוסקים שסוברים שהנשים פטורות משמיעת פרשת זכור. [כך דעת החינוך (מצוה תרג). וכך כתבו: הגאון בעל זית רענן, שו”ת ציץ הקודש, מהר”י עייאש, שו”ת אבני נזר, מהר”י נאג’ר, מרחשת, תורת חסד מלובלין, שו”ת קרן לדוד, שו”ת ערוגת הבושם, החפץ חיים, החזון איש, תשובות והנהגות, ועוד. ואף שכמובן יש החולקים על זה, בשעת מגפה כמו בשנה זו, יסמכו על כל גדולי עולם הנ”ל, ויימנעו מלבוא לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור. [אלא אם כן יעשו זאת בלי התקהלות של הרבה נשים]. והנשים שהיו רגילות בכל שנה לשמוע פרשת זכור, אינן צריכות התרה על כך שבשנה זו לא ישמעו פרשת זכור.

5. ילדים בשבת זכור
ילדים –  עד גיל 13 פטורים בשנה זו מקריאת פרשת ‘זכור’ ויחנכו אותם לקרוא מתוך החומש בבית את פרשת זכור.

6. מקרא מגילה
מקרא מגילה – חובה לשמוע קריאת המגילה מתוך קלף ואין מועיל שמיעת קריאת המגילה על ידי רדיו תכנת ZOOM וכדו’. וכדי להוציא את כולם ידי חובה יארגנו מנינים נוספים, כדי לצמצם ככל האפשר את ההתקהלויות בליל פורים ולמחרתו ביום הפורים. וכן הקוראים את המגילה לנשים, יארגנו קריאה מיוחדת לנשים על פי הכללים וכמפורט לעיל.

7. סעודת פורים
סעודת פורים – הנערכת ביום שישי, ובירושלים ביום ראשון, יש לקיים הסעודה בחוג המשפחה הגרעיני  המצומצם ככל האפשר. ויסבירו לשאר בני המשפחה שעקב המצב בעולם, חובה הלכתית עלינו שלא להרבות בהתקהלויות.

8. משלוח מנות
משלוח מנות -  [בכל הארץ ביום שישי, ובירושלים ולוד ביום ראשון], יש להסתפק בעיקר ההלכה, לתת שתי מנות לשתי אנשים. ולא להרבות במשלוח מנות כמו שעושים בשאר שנים.

9. מתנות לאביונים
מתנות לאביונים – לתת לכל הפחות שתי מתנות לשני אביונים, והשנה יש להרבות במתנות לאביונים וישתדלו לחלק מתנות לאביונים בדרך של העברה בנקאית וכדו’.

10. התרמות עבור ת"תים
בני ישיבות –  הנוהגים בכל שנה להתרים עבור התתי”ם, יסתפקו השנה במשלוח בקשת תרומה בדואר, או על ידי טלפונים, ולבקש העברה בנקאית.

11. מסיבות פורים
מסיבות פורים – השנה יש לבטל את מסיבות פורים הנערכים בכל שנה בישיבות ובמוסדות חינוך, ולקיים השמחה בחוג משפחתי מצומצם בבתים.

12. חיסון נגד קורונה
חיסון – ובהזדמנות זו אני חוזר וקורא לצבור הרחב להתחסן בהקדם, ולא לשמוע לאותם המבלבלים את הצבור ולוקחים אחריות בעניינים של פיקוח נפש, נגד דעת תורה ובניגוד להלכה.

מקבץ הנחיות הלכתיות מהראשל''צ מרן הרב יצחק יוסף לפורים

עוד כתבות שיעניינו אותך