חודש סיוון – מזל תאומים לפי הקבלה! סגולה מהזוהר לשפע
חודש סיוון – מזל תאומים לפי הקבלה! סגולה מהזוהר לשפע (צילום: Grzegorz Placzek/shutterstock)

מזלות וחודשים

חודש סיוון – מזל תאומים לפי הקבלה! סגולה מהזוהר לשפע

איך נקרא חודש זה בתורה, ובמה נתברך בתלמוד? מה ייחודיותו של חודש זה לפתיחת המזל? וגם, מהו פרק התהילים של בני מזל תאומים?

   
חודש סיוון – מזל תאומים לפי הקבלה! סגולה מהזוהר לשפע
חודש סיוון – מזל תאומים לפי הקבלה! סגולה מהזוהר לשפע (צילום: Grzegorz Placzek/shutterstock)
אא

חודש סיון נקרא בתורה "החודש השלישי". אמרו חז"ל (שבת פח.): "ברוך אלוקינו שנתן תורה משולשת [תורה, נביאים, כתובים] לעם משולש [כהנים, לויים, ישראלים] על ידי המשולש [משה שהוא השלישי לבטן אימו אחר אהרון ומרים] ביום השלישי [לשלושת ימי ההגבלה, כמו שנאמר "והיו נכונים ליום השלישי"] בחודש השלישי".

 

מזל החודש הוא מזל תאומים. טעם הדבר, יש דורשים על שם התאומים שהתאחדו בחודש זה - התורה עם כנסת ישראל, על ידי נתינת התורה. או על שם משה ואהרון, ששניהם שקולים כאחד, ועל ידיהם ניתנה תורה לישראל בחודש זה.

 

הגאון רבי חיים פלאג'י זיע"א, כותב בספרו 'מועד לכל חי' (סימן ח סעיף ד): "לכל מזל אין פה ולשון, ולמזל סיוון יש לו, שניתנה בו תורה, לקיים 'והגית בו יומם ולילה' [מצוות לימוד תורה]".

 

מפורסם בשם חכמי הקבלה כי הפרק בתהילים המתאים לבני 'מזל תאומים' הינו פרק ק"ז. התמדה בקריאת פרק זה, מסוגלת לפתיחת המזל.

 

סגולה מהזוהר -לבני המזל- לירידת שפע, היא קריאת "ביום השלישי" של קרבנות הנשיאים (במדבר פרק ז פסוקים כד-כט).

עוד כתבות שיעניינו אותך