אל תחמיצו: סגולת ראש חודש ניסן
סגולת ראש חודש ניסן (צילום: Hadrian/shutterstock)

מזלות וחודשים

אל תחמיצו: סגולת ראש חודש ניסן

אמרו רבותינו בתלמוד (ר"ה יא.) "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל". יש בכלל גאולה זו, גאולת הכלל וגאולת הפרט. איך ניתן לפעול עבור עצמנו גאולה פרטית?

   
אל תחמיצו: סגולת ראש חודש ניסן
סגולת ראש חודש ניסן (צילום: Hadrian/shutterstock)
אא

נצלול אל דברי רבותינו הקדושים, לבחון כיצד ניתן לפעול גאולה פרטית בסגולת חודש זה.

תחילה נציין את דברי השל"ה הקדוש, במעלת סגולתן של כל ימי חודש ניסן. וכה דבריו: "בחודש ניסן יש לכל ימי החודש קדושת ראש חודש".

הרב צבי הירש מרימינוב זיע"א כתב כי "חודש זה הוא הראש לכל מיני התחדשות המעותדים לבוא, ויש ביד האדם לזכות אז לעוז ותעצומות הנפש שיוכל תמיד להתחזק ולהתחיל את עבודתו מחדש, ואל יתפתה ליצרו שמרמה אותו שכבר אין לו תקנה חס ושלום".

ואם לכל ימי החודש ישנה מעלה, ליום ראש חודש עצמו על אחת כמה וכמה, שכן כתב בעל ה"שם משמואל" כי בראש חודש ניסן ניתנים בלב ישראל כוחות חדשים, אך זה מועיל רק למי שרוצה לצאת מטומאתו ולהתחדש. בענין זה ראוי לציין את דבריו של ה"חידושי הרי"ם": "אם היה אדם יודע מזה, יודע מה הוא, ומה שיש בידו  לעשות, בוודאי לא היה מבטל אף רגע אחד".

עוד מבאר בעל החידושי הרי"ם, על שום מה השנה מחולקת לחודשים: "וענין חודש, הוא מה שנותנים לכל איש ישראל כשמגיע ראש חודש לעורר עצמו מחדש לעבודת ה'".

 

עוד כתבות שיעניינו אותך