קרדיט: canva

יהדות

3 סגולות מפעימות שיעזרו לכם להתחזק בקדושה

ידוע הדבר כי עם ישראל הוא לא ככל העמים. אנחנו נדרשים לא רק לשאוף לרוחניות אלא אף להיות קדושים 'כי קדוש אני', כך אומר לנו הקב"ה, יתעלה שמו. איך אפשר להגיע לדרגה הזו?

   
קרדיט: canva
אא

ידוע הדבר כי עם ישראל אינו ככל העמים. 

עם ישראל הוא עם מיוחד, וכל אחד מאיתנו קיבל 'חלק אלו-ק ממעל', זאת אומרת, חלק מהקב"ה בעצמו. משום כך, אנו נדרשים לא רק לשאוף לדברים רוחניים כי אם גם להיות דומים לקב"ה יתעלה שמו, ולשאוף לקדושה כפי שהוא מבקש מאיתנו בתורתו. 

שהרי בתורה נכתב: "והתקדשתם, והייתם קדושים כי קדוש אני" (ספר ויקרא • פרק יא • פסוק מ"ד).

איך אפשר להגיע לזה? לפניכם 3 סגולות מועילות מהמקורות:

הסגולה הראשונה מקורה בספר חסידים, שם כתוב כי מי ש"אוכל דבר מה בחשק ובתאוורה ועוצר את עצמו באמצע אכילתו ואת תאוותו לשם שמיים - הרי זה נחשב לו כקורבן לפני השם יתברך, וזה הדבר חשוב לפני ה' כמו יום שלם של תענית, וזוכה שתשרה עליו רוח קדושה".

הסגולה השנייה היא שמה של אם אברהם אבינו, ניצבת בת עדאל. אם אומרים את השם שלה 17 פעמים לאחר ברכות השחר, ומסיימים עם תפילת 'למנצח בנגינות מזמור שיר' בצורת המנורה, זו סגולה בדוקה לקדושה. 

הסגולה השלישית היא לייעד קופת צדקה שתשמש לצורך נתינה של 'מתן בסתר', ובכל בוקר אחרי ברכות השחר לתת שם כמה מעות ולומר: "מתן בסתר יכפה אף".

שידור חי

עוד כתבות שיעניינו אותך