סגולות

סגולה לסלק את כל הפחדים והחרדות - הרב דב קוק

רבים פונים בימים אלו בעצה להינצל מהחרדות הקשות של אימת המלחמה והדאגה לשלום הקרובים והרחוקים, ובפרט נשים צדקניות שהפחד יושב על לבן תמיד

   
אא
(צילום: דוד שדה)

אמש שוב הגיעה שאלה זו לרב שליט"א מאישה שמאוד חוששת ופוחדת, ויעץ לה הרב שליט"א, לקרוא את הפסוקים שאומרים בראש השנה לפני תקיעת שופר שהראשי תיבות שלהם הוא קר"ע שט"ן, וכן את המזמור בתהלים (פרק מז) "למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף" וכו', שעל ידי אמירת מזמור זה ופסוקים אלו - מכניעים את כל הדינים, וממילא יסורו כל החרדות. 

(וסימן לדבר הפסוק (עמוס ג, ו) "אם יתקע שופר בעיר - ועם לא יחרדו", ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע ושבעים פנים לה, ומלבד פשוטו שהוא בתמיה, יש לפרש הפסוק בניחותא, שעל ידי קול השופר יסורו החרדות. לתועלת הציבור נביא כאן את הפסוקים והמזמור:

קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי: 
ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך:
ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים: 
שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב:
טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי:
נדבות פי רצה נא יהוה ומשפטיך למדני:

קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא:
מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה: 

למנצח לבני קרח מזמור: כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה: כי ה' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ: ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו: יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה: עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר: זמרו לאלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו: כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל: מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו: נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם: כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה:

שידור חי

עוד כתבות שיעניינו אותך