רבני בני ברק ואלעד קוראים להורים לחסן את ילדיהם נגד הפוליו
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

חדשות

רבני בני ברק ואלעד קוראים להורים לחסן את ילדיהם נגד הפוליו

מבצע "2 טיפות" בערים החרדיות: רבני אלעד ובני-ברק קוראים לתושבים לשמוע לדעת הרופאים ולחסן את הילדים נגד נגיף הפוליו

   
רבני בני ברק ואלעד קוראים להורים לחסן את ילדיהם נגד הפוליו
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

בעקבות איתור מקרי הפוליו והיציאה למבצע השלמת החיסונים, רבני הערים בני ברק ואלעד, מפרסמים קריאת קודש לציבור שומעי לקחם ומבהירים כי החיסון נגד הנגיף הוא חובה של ממש.

הגאון רבי מסעוד בן שמעון והגאון רבי מרדכי מלכא, מבהירים כי החובה להתחסן היא בכלל מצוות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.

רב העיר בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון: "כתוב בתורה 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', פירושו של דבר הן שמירת הגוף של האדם שלא יחלה, והן שמירת הנפש שלא יחלה רוחנית. שני הדברים הללו בן אדם מצווה לשמור עליהם שיהיה בריא, ועל כן כשעכשיו בעוונותינו הרבים, התפשטה מגפת הפוליו, חייבים כולם לחסן את הילדים כהוראת הרבנים והרופאים, וכך נוכל להיות רגועים להמשך החיים כפי שהקב"ה רוצה, שנקיים את המצוות מתוך בריאות שלמה".

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא ציטט מתוך המקורות: "הגמרא אומרת במסכת כתובות: 'תניא רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בביתו, ולא ישים סולם רעוע בביתו, שנאמר 'לא תשים דמים בביתך'". מכאן הגמרא לומדת שחובתו של אדם לסלק כל חשש סכנה מגופו, נפשו, ביתו וסביבתו. זו חובתו של האדם היהודי, שהרי התורה אומרת 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך ואדם שלא עושה כך, מבטל עשה ועובר על לא תעשה, מכיוון שאדם מחויב לשמור את גופו ונפשו שהרי זהו רצון השי"ת. 

"מכאן למדו הפוסקים שאדם צריך לעשות חיסונים, כי הם אמצעים לשמירה והגנה על נפשו של האדם. ב"ה, למרות שבשנים קדמוניות היו אסונות כבדים כי לא היו החיסונים האלו, הקב"ה זיכה את ישראל והעולם, את כל מערכות החיסונים, שזה מגן ומציל הרבה בני אדם". 

הגאון רבי מרדכי מלכא התייחס גם לתופעת מתנגדי החיסונים: "לא להישמע לאלו שמנסים להטעות בני אדם בגלל שיש פה מקרה ושם מקרה, וקוראים להימנע. צריך להסתכל על הכלל, לדעת שעל פי ההלכה אנחנו מחויבים לשמוע לדעת הרופאים וכיוון שהחיסון של הפוליו הוא חשוב מאוד מאוד, ונתגלו מקרים בקרב אלו שאינם מחוסנים, לכן חובה עלינו לדאוג לכך שכולם יהיו מחוסנים ובזה נקיים מצוות עשה של ונשמרתם".

עוד כתבות שיעניינו אותך