"לקרוע שערי שמים בפתיחת ההיכל": גדולי הדור במכתב על הגזרות
חכם שלום כהן שליט"א והרב משה עמאר שליט"א. (צילום: באדיבות המצלם) גדולי הדור במכתב על הגזרות

חדשות

"לקרוע שערי שמים בפתיחת ההיכל": גדולי הדור במכתב על הגזרות

במכתבם כתבו גדולי ישראל: "בכל שבת בשעת פתיחת ההיכל נעתיר ונתפלל לצור כל העולמים שיחוס ויגן עלינו ויפר עצת הקמים לכלותינו ברוחניות וגשמיות"

   
"לקרוע שערי שמים בפתיחת ההיכל": גדולי הדור במכתב על הגזרות
חכם שלום כהן שליט"א והרב משה עמאר שליט"א. (צילום: באדיבות המצלם) גדולי הדור במכתב על הגזרות
אא

בשל הגזירות החמורות נגד הדת וציבור שומרי התורה בארץ ישראל, גדולי ישראל מהציבור הספרדי יוצאים הבוקר (שני) במכתב חריף נגד הממשלה ומבקשים לקרוע שערי שמים בפתיחת ההיכל לביטול הגזירות.
לבקשתם של גדולי ישראל להעתיר בתפילות לנוכח המצב הירוד

בפתח מכתבם כותבים גדולי ישראל: "אל אחינו בית ישראל ה' עליהם יחיו! עת צרה היא ליעקב וממנה ניוושע. נמצאים אנו בימים טרופים, גלות החושך כאשר משנאי השם נשאו ראש בממשלת זדון שכל מטרתה עקירת התורה וכל דבר שבקדושה, ואף הערימו בקשיים כלכליים בכדי להכביד על מוסדות התורה ולומדי התורה אשר הם מחזיקים העולם. ואף פוגעים בכשרות, גיור וכל דבר של תורה, ומחללים את קדושת שריד בית מקדשינו ותפארתנו. אוי לנו שכך עלתה בימינו".

במכתבם קוראים גדולי ישראל: "על כן בעת הזאת מוטל עלינו לעשות ההשתדלות, שזממם ח"ו לא יצלח, וקול התורה ושלטון ההלכה ימשיך ויפרח, ואין לנו קיום בעולמנו אלא בזכות תורתנו הקדושה.

"בכל שבת בשעת פתיחת ההיכל נעתיר ונתפלל לצור כל העולמים שיחוס ויגן עלינו ויפר עצת הקמים לכלותינו ברוחניות וגשמיות וישלח לנו את משיח צדקנו ויסיר מעלינו גלות החושך וישפיע עלינו אור התורה וכל זממם לא יצלח ובזכות התעוררות התשובה והתפילה וחשבון מעשינו, ירחם ה' עלינו ובא לציון גואל מהרה".

על המכתב חתומים גדולי ישראל ובראשם נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן, חבר המועצת הגר"ש בעדני, הראשון לציון הגרש"מ עמאר, הגר"מ מאזוז ר"י כסא רחמים, המקובל הגר"ד בצרי ר"י השלום, חברי מועצת חכמי התורה הגר"א אלבז, הגר"ד יוסף, הגר"י כהן ר"י יקירי ירושלים, הגר"י רצאבי פוסק עדת תימן, הגר"ש מחפוד גאב"ד יורה דעה, הגר"מ מלכא רבה של אלעד, הגר"ז כהן ראש ישיבת אבני נזר, הגר"מ בן שמעון רבה של בני ברק, הגר"ח רבי, ועוד.
מכתבם של גדולי ישראל על המצב הרוחני הירוד

עוד כתבות שיעניינו אותך