שמות המשיח: מה יהיה שמו של המשיח?
שמות המשיח: מה יהיה שמו של המשיח? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

אחרית הימים

מסקרן: מה יהיה שמו של המשיח?

"ארבעה שמות יש למשיח" - הרב עמנואל מזרחי והרב רפאל אוחיון בשיחה מרתקת על ימות משיח ושמו של משיח בן דוד - האם יהיה ניתן לזהותו?

   
שמות המשיח: מה יהיה שמו של המשיח?
שמות המשיח: מה יהיה שמו של המשיח? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

שמות המשיח: מה יהיה שמו של המשיח?

הרב רפאל אוחיון והרב עמנואל מזרחי: "קורונה היא מלשון קריאה לעם ישראל, להתקבץ ולהתאחד יחדיו, אלו ימים של הכנה לקראת הגאולה ובואו של משיח צדקנו. לעם יש הרבה זכויות מאז ומתמיד.

חז"ל במסכת סנהדרין אומרים ששמו של המשיח נבחר ע"י ארבעה אמוראים, יש מי שקרא לו שילה, יש מי שקרא לו ינון, יש מי שקרא לו מנחם ויש מי שקרא לו חנינה, הגאון מווילנה אומר שכשיבוא מלך המשיח נשאל אותו מה שמו מבין ארבעת השמות, עד שיגיע השם שלו יהיה מורכב מראשי התיבות של ארבעת השמות: ממנחם לקחו את האות הראשונה - מ' , משילה - האות הראשונה ש', מינון - האות הראשונה י', מחנינה - האות הראשונה ח' - בחיבור של האותיות יחדיו נקבל את השם משיח.

מכאן למדים שמשיח הוא שם המורכב מארבעה שמות של הגואל שעליהם חלוקים האמוראים. חז"ל אומרים כי שמו של משיח הוא צמח כפי שמתפללים כל יום: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", אז איך זה מתקשר בכל זאת עם ארבעה שמות? המילה 'צמח' בגימטרייה היא שוות ערך למילה 'מנחם', אחד משמותיו של משיח.

אחים יקרים! אנחנו נמצאים ממש בתקופה של חבלי משיח. במדרש ב"ילקוט שמעוני" ובעוד מדרשים רבים נכתב על הפסוק: "עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" - הגיע זמנם של רשעים שיישברו, זמיר מלשון זמורה, כמו לזמר את השדה והכרם, הגיעה זמנה של מלכות הרביעית שתעבור מן העולם (עמ"י היו בארבעה גלויות של ארבע מלכויות: מלכות בבל, מלכות פרס, מלכות יוון והמלכות שבה אנו נמצאים כבר 2000 שנה תחת מלכות אדום, מלכויות אלו נרמזו בשמות החיות הטמאות: הגמל, השפן, הארנבת והחזיר).

מלכות אדום משולה לחזיר, מדוע דווקא חזיר? מלשון חזרה, כיוון שעתידה להחזיר את המלכות לישראל, בנוסף לכך, סימני הטהרה אצל החזיר הם חיצוניים לעומת שלושת החיות הטמאות האחרות, החזיר מראה עצמו כלפי חוץ כאילו הוא טהור.

מי קרוב אל עם ישראל יותר? עולם הנצרות, ארה"ב ואירופה (אדום),או ארצות ערב האסלמיות (ישמעאל)? על פניו ברור שארה"ב ואירופה, יש לנו פחות או יותר את אותה הדמוקרטיה ואותן ההנהגות. גם תרבות צריכה דומה אך צריך לזכור שזה רק כלפי חוץ!

בימות משיח יגיע דבר וחולי גדול על מנת לברר ולבדוק מי צדיק ומי רשע. מדהים לגלות שאדם העושה מאמץ קטן להתקרב קצת אל הקב"ה הוא כבר נקרא צדיק ביחס לדור הקשה בו אנו נמצאים. "פתחו לי פתח כחוטו של מחט ואפתח לכם כפתחו של אולם" - מצוות ומעשים טובים שישראל עושים נותנים כוח בפמליה של מעלה, אומר הקב"ה כי יש מחמת העוונות מקטרגים המבקשים חלילה להכות בעם, הקב"ה מבקש מעמו לתת לו כוח ("תנו עֹז לאלוקים") על מנת שיוכל לזכות אותנו.

חז"ל במסכת שבת אומרים: לעולם יתפלל אדם שלא ייחלה, אך אם ייחלה שיביא זכויות, את הזכויות האלו ניתן להביא רק ע"י קבלות, מצוות ומעשים טובים.
שמות המשיח: מה יהיה שמו של המשיח? (צילום: John Theodor/shutterstock)

הרב רפאל אוחיון והרב עמנואל מזרחי: שמות המשיח: מה יהיה שמו של המשיח?

שמות המשיח: מה יהיה שמו של המשיח? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך