הנחת תפילין פעמיים יום
הנחת תפילין פעמיים יום. (צילום: Yokypics/shutterstock)

הלכות תפילין

ההלכות לגבי הנחת תפילין בפעם השנייה באותו היום

המצווה היא להניח תפילין בכל יום: אך מה הן ההנהגות לגבי הנחת תפילין בפעם השנייה? וכן תפילין של רש"י? הרב עזרא שקלים משיב

   
הנחת תפילין פעמיים יום
הנחת תפילין פעמיים יום. (צילום: Yokypics/shutterstock)
אא

הנחת תפילין פעמיים יום; מותר להניח תפילין כמה פעמים ביום, ואם אדם מניח פעם נוספת ביום תפילין של רש"י, צריך לברך עליהם בשנית. ודין זה דומה גם לטלית שאם אדם פושט מעליו, על דעת שרוצה לקפלה, נחשב כהיסח הדעת, ועל כן אם מתעטף מחדש מברך עליה.

הוא הדין אדם שחלץ התפילין על דעת שאינו רוצה להניחם עוד, ונמלך ורוצה להניחם פעם נוספת, צריך לברך ברכה חדשה (שולחן ערוך סימן כה סעיף יב ועוד).

וכן אם אדם חלץ את התפילין ונכנס לבית הכיסא, כשיוצא מניחם מחדש וצריך לברך עליהם ברכה חדשה (שולחן ערוך סימן מג ובאחרונים ילקוט יוסף ועוד, ודעת הבן איש חי שיהרהר מחדש על הברכה בליבו).

וכתב מרן הבית יוסף (באורח חיים סימן מו),שנהגו בתעניות להניח בשעת תפילת המנחה תפילין, בשביל שיוכל האדם להשלים את מאה הברכות שחסרות לאדם ביום של צום. ולפי זה יוצא שצריך להניח במנחה של תעניות (למי שנוהג), תפילין של רש"י על מנת שיוכל לברך עליהם.

וכן יש הנוהגים על פי תורת הסוד להניח בשעה תפילת מנחה תפילין גדולות במיוחד הנקראות תפילין של "שימושא רבה" (על שם מחבר הספר "שימושא רבה"),ומי שנוהג להניחן, גם כן מברך עליהן ברכת 'להניח תפילין', כיוון שסדר הפרשיות בהן הוא על פי שיטת רש"י.

הנחת תפילין פעמיים יום. (צילום: EAZN/shutterstock)

הנחת תפילין פעמיים יום: מצוות תפילין - הרב חגי צדוק:

הנחת תפילין פעמיים יום. (צילום: Yokypics/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך