האם מותר להניח תפילין בחול המועד?
האם מותר להניח תפילין בחול המועד? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

הלכות תפילין

האם מותר להניח תפילין בחול המועד?

הנחת תפילין בימים טובים: הרב עזרא שקלים משיב למי הנחה זו מותרת מהעדות ולמי אסורה

   
האם מותר להניח תפילין בחול המועד?
האם מותר להניח תפילין בחול המועד? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

האם מותר להניח תפילין בחול המועד?

כתב מרן הבית יוסף (אורח חיים סימן לא),שמנהג בני ספרד לא להניח תפילין בימי חול המועד משום שחוששים אנו לדברי רבי שמעון בר יוחאי, שאסור להניח תפילין בימי חול המועד כמו ביום טוב מפני קדושתן הרבה (מדרש הנעלם על שיר השירים א,ג).

ועל  זה כתב מרן הבית יוסף: "מי יערב ליבו לגשת לעבור בקום עשה על דברי רבי שמעון בן יוחאי המפליג כל כך באיסור הנחתן!"

וכן נפסק בשולחן ערוך שבחול המועד אסור להניח תפילין מטעם שימי חול המועד גם הם אות, כמו שבתות וימים טובים (סימן לא).

אולם לבני אשכנז, נפסק להלכה הרמ"א כדעת הרא"ש, שמניחים תפילין גם בימי חול המועד ולברך עליהן, אלא שאין מברכים עליהן בקול רם בבית הכנסת כמו שאר ימות השנה.

ובמשנה ברורה (שם) כתב, שעדיף להניח בחול המועד התפילין בלי ברכה, וגם לעשות תנאי, שאם זה חיוב אני מניח לשם מצווה, ואם לאו, אין אני מניח לשם מצווה.

ובכל אופן לגבי תפילין של רבנו תם (למי שנוהג להניחם בכל יום),לכל הדעות אין להניח תפילין של רבנו תם בימי חול המועד (פרי מגדים ומשנה ברורה שם).
האם מותר להניח תפילין בחול המועד? (צילום: Leetal Kurtzig/shutterstock)

האם מותר להניח תפילין בחול המועד? - מצוות תפילין, הרב חגי צדוק: 

האם מותר להניח תפילין בחול המועד? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך