סדר הנחת תפילין בבית: סדר הנחת תפילין ספרדי
סדר הנחת תפילין בבית: סדר הנחת תפילין ספרדי. (צילום: Poleznova/shutterstock)

הלכות תפילין

סדר הנחת תפילין בבית

סדר ואופן הנחת התפילין משתנה מעדה לעדה, לפניכם סדר ההנחה על פי עדות המזרח שאותה חיבר ביסודיות הרב עזרא שקלים, ראש הכולל בת"א

   
סדר הנחת תפילין בבית: סדר הנחת תפילין ספרדי
סדר הנחת תפילין בבית: סדר הנחת תפילין ספרדי. (צילום: Poleznova/shutterstock)
אא

סדר הנחת תפילין בבית: סדר הנחת תפילין ספרדי

מהו סדר ואופן הנחת תפילין?

בתורה נאמר: "וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ", מכאן למדו רבותינו הלכה למשה מסיני - את כל הלכות התפילין וסדר הנחתן.

וכפי שכתוב בתורה הנחת תפילין של יד קודמת להנחת תפילין של ראש, וגם אם אדם שלח ידו הוא פגע קודם בתפילין של ראש, יש לדלג עליהן וייקח בידו תפילין של יד ויניח קודם, ואחר כך יניח את התפילין של הראש.

מקום הנחתן של יד הוא בזרוע שמאל שהיא היד הכהה. כלומר, היד החלשה של האדם, ואם האדם משתמש ביד שמאל לכתיבה אם כן בבשר התפוח שבעצם שבין המרפק לבית השחי בחלק הסמוך למרפק (בשריר היד),וייטה את התפילין מעט לצד הגוף בעניין כשיכופף את זרועו למטה - יהיו כנגד לבו, ונמצא מקיים והיו הדברים האלה על לבבך.

גידם שאין לו יד רק זרוע יניח בלא ברכה: המנהג הנכון שהיו"ד של קשר התפילין של יד לצד הלב, והתפילין שעליו יטו כלפי חוץ. יש להיזהר שלא תזוז היו"ד של הקשר מהתפילין.

יש להיזהר שהמעברתא (החלק הבולט שבו הרצועה עוברת) תהא מונחת לצד הכתף (כלומר מלמעלה) והקציצה (הצד השני) לצד המרפק. לפני שמהדקים יש לומר ברכת להניח תפילין שהיא "ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין" ומיד מהדקים וקושרים שבע רצועות על היד.

אורך הרצועה של היד צריכה להספיק להקפת הזרוע, ולכרוך על הזרוע שבע כריכות. לאחר שכורכים שבע כריכות על היד מניחים את התפילין של הראש.

בני אשכנז נוהגים לברך על תפילין של ראש ברכה נוספת בפני עצמה שהיא: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין", אולם בני ספרד לא נוהגים לומר ברכה זו, אלא עם הברכה של התפילין של היד עולה גם לתפילין של הראש.

מקום הנחת התפילין של ראש מהתחלת עיקרי השיער ממצחו, עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס כלומר מקום השקע שיש בראש התינוק, מתחילת צמיחת השערות עד קרוב לאמצע הגולגולת (ואחר כך כשגדלים מקום זה נסגר).
 
צריך שיהיה הקשר תפילין של ראש בצורת האות דל"ת, מאחורי הראש למעלה בעורף,  במקום בליטת העצם.

יש לכוון כנגד התפילין של הראש שהבית שמונה על הראש (שמונח בקִדמה) יהיה באמצע, כדי שיהיה כנגד, בין העיניים, וגם הקשר מאחור יהיה באמצע העורף ולא יטה. וכן צריך שיהיה המקום שבקשר שנראה כעין דל"ת, כלפי חוץ ולא הפוך.

כמו כן, צריך שיהיה השחור שברצועות לצד חוץ ולא יתהפכו בין של יד בין של ראש. את הרצועות של הראש ישלשל מקדימה, שיהיו תלויים לפניו ויגיעו עד הטבור או למעלה ממנו (מעט). 

לדעת מרן שולחן ערוך - לגבי תפילין של ראש: טוב שיהיו גלויים ונראים. לדעת חכמי הקבלה עדיף לכסותם. אבל לתלמיד בפני רבו - אין דרך ארץ לגלות תפילין בפניו. ובתפילין של יד אין להקפיד אם הם גלויים או מכוסים.

לאחר שהניח את התפילין של הראש, כורכים את יתרת רצועת היד על גבי היד, ועושים שלוש כריכות על האצבע האמצעית של יד שמאל, דהיינו שתי כריכות בפרק האצבע התחתון ועוד כריכה אחת בפרק האמצעי.

נוהגים לומר בשעת כריכות אלו את הפסוקים: "וארשתיך לי לעולם", "וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים", "וארשתיך לי באמונה וידעת את אדני".

הערה: יש להיזהר שלא יהיה שום דבר חוצץ בין תפילין של יד ולבין הגוף, וכן בין התפילין של הראש לשיער או הראש.

וכן יש להיזהר שלא יזוזו התפילין ממקומם. כלומר, תפילין של היד צריך שיהיה על מקום התפוח (השריר של היד) מרחק שתי אצבעות מהמרפק ומוטה מעט לצד הגוף דהיינו באלכסון. שכאשר יטה את ידו, התפילין יהיו מול הלב.

וכן בתפילין של ראש, יש להיזהר שלא ירד הבית אפילו מעט מתחת למקום צמיחת השיער (גם אם יש קרחת, בודקים לפי מה שהיה לפני כן),שהרי אם ירד הבית אפילו מעט למטה ממקום צמיחת השיער, נחשב כאילו לא הניח תפילין כלל.

מקורות: שולחן ערוך סימן כז ואחרונים.

בברכה, הרב עזרא שקלים. 
סדר הנחת תפילין בבית: סדר הנחת תפילין ספרדי. (צילום: Poleznova/shutterstock)

סדר הנחת תפילין בבית: סדר הנחת תפילין ספרדי - הרב חגי צדוק; מצוות תפילין: 

סדר הנחת תפילין בבית: סדר הנחת תפילין ספרדי. (צילום: Poleznova/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך