האם מותר להניח תפילין בלילה? להניח תפילין בלילה
האם מותר להניח תפילין בלילה? להניח תפילין בלילה. (צילום: Leetal Kurtzig/shutterstock)

הלכות תפילין

האם מותר להניח תפילין בלילה?

זמן תפילין הוא מן התורה, מדובר בזמן שתחום במסגרת מדויקת, יש לכך זמנים ברורים. האם מותר להניח תפילין גם בלילה? הרב עזרא שקלים ראש הכולל משיב

   
האם מותר להניח תפילין בלילה? להניח תפילין בלילה
האם מותר להניח תפילין בלילה? להניח תפילין בלילה. (צילום: Leetal Kurtzig/shutterstock)
אא

האם מותר להניח תפילין בלילה?

זמן הנחת תפילין הוא מלאחר שעלה עמוד השחר,  דהיינו עד שיאיר היום בכדי שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ויכירנו, (שזה בערך שש דקות לאחר עמוד השחר),ומחכים לזמן זה כדי לוודא שהוא ודאי יום,
וסוף זמן הנחת תפילין הוא לכתחילה עד השקיעה ובדיעבד עד צאת הכוכבים.

ולמרות שלילה הוא גם  זמן הנחת תפילין מן התורה, אסרו חכמים להניח תפילין בלילה, מפני שהוא זמן שינה, וגזירה שמא ישכח וישן בהם, והרי אסור לישן בתפילין, מטעם שמא יבוא לזלזל בהם

ומי שלא הספיק להניח תפילין ביום, וכבר שקעה החמה ועדיין לא יצאו הכוכבים, שזה נקרא זמן בין השמשות, יכול עדיין להניח תפילין עם ברכה, מטעם שעושים ספק ספיקא להתיר לברך:
א.שמא בין השמשות הוא נחשב עדיין יום 
ב.שמא ההלכה כרבנו תם, שצאת הכוכבים הוא שעה ורבע לאחר השקיעה הנראית לעינינו.
( ילקוט יוסף הלכות תפילין סימן ל)

(ולדעת המשנה ברורה בביאור הלכה סימן ל דיבור המתחיל "ויש", שבבין השמשות יניח תפילין בלי ברכה)

ואם אדם התפלל ערבית מוקדמת לפני השקיעה כדעת רבי יהודה, ונזכר שלא הניח תפילין עדיין, יכול להניח תפילין  בזמן בין השמשות ,עד צאת הכוכבים אבל בלי ברכה.

ומכל מקום יש כמה אופנים שיהיה מותר להניח תפילין בלילה בלי ברכה:
א.אדם שמשרת בצבא של גויים שלא מאפשרים לו להניח תפילין בשעות היום יכול להניח תפילין בלילה בלי ברכה
ב. אם אדם היה מניח תפילין קודם שקיעת החמה, ואינו יכול לחלוץ אותן ,מפני שאין לו מקום לשמרן, מותר לו להישאר עם התפילין עליו במשך הלילה
ג. אדם שחייב לצאת לדרך בהשכמה לפני עמוד השחר, ולא יהיה לו זמן להניח תפילין בדרך, יכול להניחם מבעוד לילה לפני תחילת היום ללא ברכה, וכשיגיע זמנם לאחר עמוד השחר ימשמש בתפילין ויברך עליהם 

מקורות: שולחן ערוך סימן ל, ומשנה ברורה שם,ילקוט יוסף הלכות תפילין סימן ל

בברכה, הרב עזרא שקלים
האם מותר להניח תפילין בלילה? להניח תפילין בלילה. (צילום: Poleznova/shutterstock)

האם מותר להניח תפילין בלילה? להניח תפילין בלילה - הרב חגי צדוק הלכות תפילין:

האם מותר להניח תפילין בלילה? להניח תפילין בלילה. (צילום: Leetal Kurtzig/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך