האם מותר לאכול לפני תפילת מנחה? לאכול לפני תפילת מנחה
האם מותר לאכול לפני תפילת מנחה? לאכול לפני תפילת מנחה (צילום: Shebeko/shutterstock)

הלכות

האם מותר לאכול לפני תפילת מנחה?

האם מותר לאכול לפני תפילת מנחה? תשובתו של הרב עזרא שקלים בנוגע לנושא

   
האם מותר לאכול לפני תפילת מנחה? לאכול לפני תפילת מנחה
האם מותר לאכול לפני תפילת מנחה? לאכול לפני תפילת מנחה (צילום: Shebeko/shutterstock)
אא

האם מותר לאכול לפני תפילת מנחה?

תשובה: בשולחן ערוך (סימן רלב,ב),נפסק להלכה שאסור לאכול סעודה עם לחם ואפילו סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה (מחצות היום),משום שעלול להמשך בסעודה ויפסיד את התפילה.

ואם התחיל, אינו מפסיק אף על פי שהתחיל באיסור, והוא שיהא שהות ביום להתפלל אחר שיגמור סעודתו.

כלומר, לפי השולחן ערוך אסור להתחיל בשום סעודה שהיא סעודת קבע, עם לחם, בכמות של כזית ומעלה, לפני תפילת מנחה, ואסור אפילו סעודה קטנה (אישית),וכל שכן סעודה גדולה וחשובה כגון של ברית מילה וכדומה, שזה ודאי אסור.

וכן לפי שולחן ערוך משמע שאסור אפילו לפני תפילת מנחה גדולה, דהיינו מחצות היום, וכל שכן שאסור לפני מנחה קטנה שהיא סמוך לסוף היום (מתשע שעות ומעלה).

אולם הרמ"א (בני אשכנז) כתב שנהגו להקל בסעודה קטנה, סמוך למנחה קטנה שמותר לאכול. והטעם שמותר, משום שעכשיו קוראים לבית הכנסת להתפלל, וכן שיש זמן קבוע לתפילה, לא חיישינן שמא יפשע ולא יתפלל (אגודה פרק קמא דשבת). מיהו בסעודה גדולה ואפילו יש להחמיר בסמוך למנחה (טור ובית יוסף). 

ולמעשה היום להלכה, הנוהגים להקל לאכול ארוחת צהריים קטנה קודם תפלת מנחה, ומתפללים אח"כ מנחה קטנה כדעת מרן שו"ע, יש להם על מה שיסמוכו, מפני שמלבד שכן המנהג בהרבה מקומות להקל בזה, גם מניחים שומר שיזכר להתפלל, וגם יש להם זמן קבוע להתפלל מנחה בכל יום. 

אלא שעדיף יותר בכיוצא בזה להתפלל קודם מנחה גדולה, כדי שיוכלו לאכול סעודת צהריים בהיתר אליבא דכולי עלמא [ילקוט יוסף הלכות ברכות עמ’ תרלז. הליכו”ע ח”א עמ’ רנג].

וסעודה גדולה כגון של ברית מילה וכדומה, יש להתפלל מנחה קודם הסעודה ולגבי שאר מאכלים ללא לחם, כגון פירות ירקות אורז בשר וכדומה מותר לאכול לפני התפילה ואפילו בכמות גדולה.

וכן עוגות ומיני עוגיות וכדומה שברכתם מזונות, מותר לפני התפילה אם לא קובע עליהם שיעור קביעות סעודה (216 גרם).

בברכה, הרב עזרא שקלים. 
האם מותר לאכול לפני תפילת מנחה? לאכול לפני תפילת מנחה (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

תפילת 18: איך מתפללים נכון? צפו

האם מותר לאכול לפני תפילת מנחה? לאכול לפני תפילת מנחה (צילום: Shebeko/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך