האם מותר לשחק בסליים בשבת? סליים בשבת
האם מותר לשחק בסליים בשבת? סליים בשבת (צילום: pavodam/shutterstock)

הלכות שבת

האם מותר לשחק בסליים בשבת?

האם מותר לשחק בסליים בשבת? כגון פלסטלינה וכו'? הרב עזרא שקלים, ראש ישיבת הכולל השלום בתל אביב, משיב

   
האם מותר לשחק בסליים בשבת? סליים בשבת
האם מותר לשחק בסליים בשבת? סליים בשבת (צילום: pavodam/shutterstock)
אא

האם מותר לשחק בסליים בשבת? סליים בשבת

תשובה: נראה שיש לאסור משחק זה בשבת משום איסור של ממרח וכן חשש למלאכת בונה, וכן פסק בספר שמירת שבת כהלכתה חלק א (פרק טז סעיף יג) וכן פסקי תשובות (אורח חיים שיד),שו"ת שבט הלוי (חלק ט סימן עח) ועוד.
האם מותר לשחק בסליים בשבת? סליים בשבת (צילום: jarabee123/shutterstock)

וזה על פי דברי מרן בשו"ע סימן שיד סעיף יא שאסור למרוח שעווה או שמן סמיך בשבת מפני שהוא ממרח (ועיין בשו"ע שיח סעיף ו ובמשנה ברורה).

ואם כן גם חומר הסליים הדרך להחליק אותו וזהו המירוח שאסור, וכמו כן יש אוסרים סליים וכדומה משום בונה שמעצב צורות מסוימות כדרך המשחקים בה.

אומנם יש כאלו שרצו להתיר משום שאינו מורח סליים על גבי משטח אחר, וכן משום שזה בניין לשעה ולא קבוע.

מכל מקום כיוון שגדולי העולם הורו לאסור בו, רצוי וראוי להימנע לשחק בסליים וכדומה, ואף לא לטלטלו כלל משום חשש מוקצה.
האם מותר לשחק בסליים בשבת? סליים בשבת (צילום: Chaikom/shutterstock)

האם מותר לשחק בסליים בשבת? סליים בשבת | צפו בתשובת הרב עזרא שקלים - לגבי צעצועים המשמעים קול בשבת (מוכר כמלאכת בונה):

האם מותר לשחק בסליים בשבת? סליים בשבת (צילום: pavodam/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך