ז' במרחשוון: שכחתם לומר 'ברך עלינו'? כל ההלכות לפניכם
ז' במרחשוון: שכחתם לומר 'ברך עלינו'? כל ההלכות לפניכם (צילום: leshiy985/shutterstock)

הלכות

ז' במרחשוון: שכחתם לומר 'ברך עלינו'? כל ההלכות לפניכם

בז' במר חשוון מתחילים לומר בברכת שמונה עשרה את הברכה ' ברך עלינו', מתפללים על כך שה' ימטיר עלינו שפע של גשמים. ומה הדין לגבי אדם ששכח להגיד את 'ברך עלינו' בתפילה? הרב נתנאל חיים שרון קיבץ לפנינו את כל ההלכות

   
ז' במרחשוון: שכחתם לומר 'ברך עלינו'? כל ההלכות לפניכם
ז' במרחשוון: שכחתם לומר 'ברך עלינו'? כל ההלכות לפניכם (צילום: leshiy985/shutterstock)
אא

 מתחילים לומר 'ברך עלינו'
אתמול (שלישי, אור לז' במר חשוון) בארץ ישראל מתחילים לבקש גשמים - 'ברך עלינו' לבני ספרד או 'ותן טל ומטר לברכה' לבני אשכנז. הרב נתנאל חיים שרון מרחיב בדינים לגבי מי ששכח לומר, וגם – מה הדין מי שרק מסופק אם אמר? ומי דין חזן שטעה בתפילה?

בארץ ישראל מתחילים לומר ברך עלינו מליל ז' מרחשוון בתפילת ערבית.

שכח לומר ברך עלינו -
מיום זה ואילך אם טעה ואמר 'ברכנו', אם נזכר קודם שסיים ברכת השנים, יחזור ויאמר 'ותן טל ומטר לברכה' וימשיך כסדר. אם אחר שאמר ברוך אתה ה', או אחר שגמר ברכת השנים קודם שהתחיל 'תקע בשופר', יאמר שם 'ותן טל ומטר לברכה' וימשיך כסדר. היות שטוב שיחזור ויאמר כן שוב בברכת שומע תפילה.

אם נזכר אחר שהתחיל 'תקע', ימשיך בתפילתו ויאמר בברכת שומע תפילה (אחר 'חננו ועננו ושמע תפילתנו', קודם 'כי אתה שומע') – 'ותן טל ומטר לברכה'. אם נזכר אחר שאמר ברוך אתה ה' קודם שאמר 'שומע תפילה', יסיים ויאמר 'למדני חוקיך', ויאמר 'ותן טל ומטר לברכה', וימשיך ויאמר 'כי אתה שומע וכו'.

נזכר אחר שחתם 'שומע תפילה', קודם שהתחיל 'רצה', יאמר שם 'ותן טל ומטר לברכה', וימשיך על הסדר.

נזכר אחר שהתחיל 'רצה', חוזר ל'ברך עלינו' וממשיך משם כסדר.

אם לא נזכר עד לאחר שסיים אמירת 'יהיו לרצון' השני הסמוך ל'עושה שלום', ואין דרכו לומר עוד תחנונים, אף אם עדיין לא עקר את רגליו חוזר לראש התפילה.

מסופק אם אמר 'ברך עלינו' או לא -
אם מסופק לו אם אמר 'ברך עלינו' או 'ברכנו', עד ו' בכסלו חזקה שאמר כהרגלו וצריך לחזור. אומנם אם הרגיל לשונו לומר "רופא חולי עמו ישראל - ברך עלינו" תשעים פעמים, חזקה שאמר כשורה.

אם כן היה בדעתו לומר 'ברך עלינו' בתוך התפילה, ולאחר זמן רב מהתפילה נפל ספק בליבו אם אמר 'ברך עלינו', אין צריך לחזור. אבל אם הסתפק מיד אחר התפילה, צריך לחזור.

שליח ציבור שטעה בתפילתו -
חזן שטעה בתפילת הלחש ולא אמר 'ברך עלינו', לא יצא ידי חובה, ולכן אם שכח כן בתפילת ערבית, חוזר, וכדיו יחיד ששכח. אבל בתפילות שחרית ומנחה, אינו חוזר להתפלל בלחש מפני טורח ציבור, אלא סומך על תפילתו שבקול רם (חזרת הש"ץ).

טעה בחזרת העמידה ולא אמר 'ברך עלינו', לא יצא ידי חובתו ודינו כדין יחיד שטעה.

אם נזכרו רק לאחר שאמר 'יהיו לרצון' שהדין שחוזר על חזרת הש"ץ מתחילתה, יאמרו עוד פעם קדושה, אבל לא יאמרו שוב ברכת הכוהנים.
ז' במרחשוון: שכחתם לומר 'ברך עלינו'? כל ההלכות לפניכם (צילום: leshiy985/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך