האם מותר לשחק בכדור בשבת? כדור בשבת
האם מותר לשחק בכדור בשבת? כדור בשבת (צילום: Monkey Business Images/shutterstock)

הלכות שבת

האם מותר לשחק בכדור בשבת?

הרב עזרא שקלים, ראש הכולל 'השלום' ודיין בבית הדין 'למען אחי' בתל אביב עונה על השאלה המורכבת - האם מותר לשחק בכדור ביום שבת?

   
האם מותר לשחק בכדור בשבת? כדור בשבת
האם מותר לשחק בכדור בשבת? כדור בשבת (צילום: Monkey Business Images/shutterstock)
אא

האם מותר לשחק בכדור בשבת?

תשובה:
לגבי משחק בכדור בשבת:

כתב מרן בשולחן ערוך (בסימן שח סעיף מה) שהכדור אין עליו תורת כלי והרי הוא מוקצה. הרמ"א בהגהה כתב שיוצאי אשכנז נהגו להקל לשחק בכדור בשבת, ובלבד שלא ישחקו בו על גבי קרקע כדי שלא יבואו לידי עשיית גומות של העפר אלא שישחקו דווקא על גבי קרקע מרוצפת.

בספר חזון עובדיה (חלק ג עמוד צט) כתב בשם אחרונים, שהכדורים שבזמננו מיוצרים מתחילתם לשם משחק ואין עליהם תורת מוקצה - מותר לתת אותם לקטנים לשחק בהם על קרקע מרוצפת שבבית. מקור הדין בדברי הראשונים (שיבולי הלקט ועוד),שאסור לשחק בכדור בשבת משום שמצינו במדרש איכה ובתלמוד ירושלמי שעיר גדולה בשם 'טור שמעון', נחרבה מפני שהיו משחקים בכדור ביום השבת.

וטעם נוסף מובא בבית יוסף סימן שח, משום שהכדור נחשב כמוקצה ואין עליו שם של כלי.

כתבו רבותינו הפוסקים משחק בכדור גורם לביטול תורה גדול ולזלזול בכבוד השבת, וכן יכול הדבר לגרום הוצאה מרשות היחיד לרבים ולהיפך. אומנם בספר שו"ת שבט הלוי, וכן בספר שלמי יהודה בשם הרב אלישיב זצ"ל כתבו, שכדורים שלנו שמייצרים אותם למשחק  מעיקרא - אינם מוקצים, גם לפי דעת מרן שולחן ערוך, מכיוון שהם מיוצרים לשם משחק ויש עליהם שם של כלי.

 מכל מקום פסק בספר חזון עובדיה למרן הגר"ע יוסף, שמאחר ומרן שולחן ערוך פסק לאסור גם מצד שיש בזה חשש גדול לביטול תורה על כן לגדולים אין לשחק בכדור, אבל יהיה מותר להתיר לקטנים על גבי קרקע מרוצפת בלבד, וכמו שפסק הרמ"א ליוצאי אשכנז שמתיר גם לגדולים על גבי קרקע מרוצפת וברשות היחיד, וכן פסק המשנה ברורה בדעת הרמ"א שמותר רק על גבי קרקע מרוצפת וברשות היחיד.

בברכה,
הרב עזרא שקלים ראש כולל השלום ודיין בבית הדין 'למען אחי' בתל אביב
האם מותר לשחק בכדור בשבת? כדור בשבת (צילום: Photographee.eu/shutterstock)

צפו ברב עזרא שקלים בנוגע למשחק הכדור בשבת:

האם מותר לשחק בכדור בשבת? כדור בשבת (צילום: Monkey Business Images/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך