מה יקרה לכם אם תקראו בכל שבת את שיר השירים? לא תאמינו
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

סגולות

מה יקרה לכם אם תקראו בכל שבת את שיר השירים? לא תאמינו

הרב אדיר עמרוצי בסגולה נפלאה על עבירות ועוונות שמתרחשת בכל ערב שבת עם אמירת שיר השירים

   
מה יקרה לכם אם תקראו בכל שבת את שיר השירים? לא תאמינו
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

הרב אדיר עמרוצי בסגולה נפלאה במי שחטא במהלך השבוע בעבירות של בין אדם למקום וכן בעבירות כמו גניבה או שהתעצבן שזה בגדר בין אדם לחבירו וגם על עבודה זרה שהיא עבירה חמורה ביותר.

אנחינו אומרים בכל ערב שבת את פרקי מגילת שיר השירים הנפלאה שחיבר שלמה המלך ע"ה ומי שאומר זאת כפי שמופיע בכל הסידורים שצריך לומר דווקא בערב שבת.

ובנוסף לכך שהוא אומר זאת גם צריך להרהר תוך כדי בתשובה שהוא חוזר בו ומשתדל לעתיד לא לעשות שוב את הדברים האלו וזאת תוך כדי אמירת שיר השירים.

הרי שמובטח לו שכל העוונות והעבירות שלו נמחקים ונמחלים באותה השעה.

וכך לגבי אמירת "ויכולו השמים והארץ" שאנו אומרים לאחר תפילת העמידה בברכת מעין שבע עם חזרת שליח הציבור בתפילת ערבית בערב שבת.

באותה השעה אם האדם מהרהר בעוונות שעשה במהלך השבוע ומתחרט עליהם ובנוסף מקבל על עצמו לא לחזור עליהם בעתיד הרי מובטח לו שהם יתכפרו לו.

עוד כתבות שיעניינו אותך