סגולה עצומה מאליהו הנביא: 7 המילים שמבטלות מחשבות רעות
(צילום: באדיבות המצלם)

סגולות

סגולה עצומה מאליהו הנביא: 7 המילים שמבטלות מחשבות רעות

סגולה עצומה מאליהו הנביא זיע"א שגילה הרמ"ק מה ששמע ממנו, לכבוד ההילולה של הרמ"ק רבו של האר"י הקדוש

   
סגולה עצומה מאליהו הנביא: 7 המילים שמבטלות מחשבות רעות
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

בדרשה בשבת קודש אמר הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א
כתוב בתורה "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".

הגאון רבי ישעיה הלוי הורביץ בעל "שני לוחות הברית" - השל״ה הקדוש הביא בספרו (שער האותיות סוף אות ל') בשם אבי המקובלים, הגאון רבי משה קורדובירו - הרמ״ק, עצה בדוקה ומנוסה לבטל מחשבות רעות לחזור פעמים רבות על הפסוק "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" - יאמר ויחזור ויאמר עד שמחשבותיו יחלפו. דבר זה - אמר הרמ"ק - גילה לי זקן אחד.

וכתב השל"ה הקדוש שאותו זקן לא היה אחר אלא אליהו הנביא בכבודו ובעצמו, אלא שרבנו הרמ"ק לגודל ענוותנותו לא התגאה בכך שאליהו הנביא היה מצוי אצלו משום כך כתב ששמע כך מזקן אחד.

כל אחד עכשיו לכבוד אליהו הנביא זיע"א ידליק נר ויגיד פסוק זה "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", 

הרב בצרי ביקש לשתף ולהפיץ לזיכוי הרבים בכל המדיה.
וכל המשתפים זוכים לברכת אליהו הנביא זיע"א

עוד כתבות שיעניינו אותך