הילולת אור החיים ט"ו בתמוז: הסגולות והמעלות בלימוד ספרו
באדיבות "מורשת אור החיים הקדוש" בראשות הרב משה שוורץ שליט"א

גדולי ישראל

הילולת אור החיים ט"ו בתמוז: הסגולות והמעלות בלימוד ספרו

הרב ארז קדוסי במאמר מיוחד ונפלא לכבוד הילולת או החיים הקדוש שחל ב-ט"ו בתמוז. הרב חושף מה היו מעלותיו של הצדיק ומה היו סגולותיו המדהימות שהשאיר אחריו

   
הילולת אור החיים ט"ו בתמוז: הסגולות והמעלות בלימוד ספרו
באדיבות "מורשת אור החיים הקדוש" בראשות הרב משה שוורץ שליט"א
אא
באדיבות "מורשת אור החיים הקדוש" בראשות הרב משה שוורץ שליט"א

אחים יקרים ואהובים בקרב כלל בית ישראל רבבות אלפי ישראל לומדים מתקדשים מתענגים בלימוד הספר ״אור החיים״ יש לומדים מדי יום ויש כדי לילות שישי ויש בכל שבת בשבתו .

הקשר השמיימי בין רבי חיים עטר הקדוש זי״ע ובין אור עולם הבעל שם טוב הקדוש הקדוש זי״ע - בין אוקרינה לירושלים ״
״הנשמות נפגשו בעולמות עליונים

הנני מגיש בפניכם ״פניני חיים״   סגולות ״מצדיקי עולם ״ללימוד בספרו ״אור החיים הקדוש״ 
ויהי רצון זכות התורה הקדושה וזכות הצדיקים הקדושים אשר שתל הקב״ה ברחמיו לכל דור ודור תעמוד לכל כלל ישראל ולהתברך בכל ברכות התורה אמן כן יהי רצון.
בברכה , הצב״י ארז קדוסי יצ״ו

1. ״אור חדש״ האדמו״ר מסקוירא :
אצל החסידים היו אומרים ש״בכל שנה יש ל״אור החיים הקדוש״ אור חדש. כך היו חוזרים החסידים.
למרות שכבר למדו את הספר בשנה שעברה אבל בכל שנה יש לו אור חדש.
אחי ורעי, כמו שחוזרים על התורה ומועדים בכל שנה ישנה השפעה של קדושה שמתווספת על כל יהודי מהתורה והמצוות ״אור חדש״ כך הספר ״אור החיים הקדוש״ משפיע על קדושת האדם. 

2. סגולה להיפקד בבנים.
סגולה בדוקה להיפקד בזרע של קימא להגות ״באור החיים״ הקדוש מדי ערב שבת . כיוצא בזה רבות העדויות,מפיהם ומפי כתבם של אנשים שנזקקו לישועת בנים וסיגלו סגולה ללמוד בליל הסדר את דברי רבנו על הפסוק (שמות יג,ח) ״והגדת לבנך״
אחי ורעי,צדיקים פוקדים עקרות (שיר השירים רבה)

3. ״קדושת העיניים״
בספר ״באר אברהם״ כותב האדמו״ר מסלונים זצ״ל כך:
ספר הזוהר הקדוש וספר אור החיים הקדוש - הם מאירים נשמת האדם ועיניו ועד היום נוהגים החסידים ללמוד באור ליום שישי ובליל שבת קודש בספר אור החיים על התורה״

כתב יד קודשו עם חתימת כתב ידו. באדיבות "מורשת אור החיים הקדוש" בראשות הרב משה שוורץ שליט"א

3.״מתחברים לעולמות עליונים״
בפרשת בלק חמישה עשר בתמוז תק״ג לפני מעל 270 שנה ישב הבעל שם טוב הקדוש במחיצת תלמידיו נטל את ידיו לסעודה שלישית גנח מעומק ליבו .
בצע את החלה ולאחר שטעם ממנה אמר ״כבה הנר המערבי״ איש לא העז לשאול ובמוצ״ש שאלו את פשר הענין ואמר הבעש״ט ״באותה שעה הסתלק רבי חיים בן עטר למרומים״- אחי ורעי, כיצד ידע?

ואמר ״ יש כוונה גדולה בנטילת ידיים שאין מגלים אותה משמיים אלא לצדיק אחד שבדור, כל ימי התפללתי שיגלו לי כוונה זו כי נמסרה כבר לרבי חיים בן עטר זי״ע ״הנר המערבי״ עתה שגילו לי משמיים את הכוונה לא היה בליבי ספק כי כבה נרו״
אחי ורעי מכאן נדע שפירושו על התורה מעולמות עליונים.

בספר ״אור החיים הקדוש בפרשת בחוקותי ישנם 42 פירושים רק על המילים ״אם בחוקותי תלכו״ שגילו לו מעולנות עליוניים בעת גלותו.

הספר הנר המערבי על תולדות חייו

4. רבי חיים פלאג׳י זצקו״ל
בספר צוואה מחיים שכתב בנו רבי אברהם פלאג׳י זצ״ל העיד:
״ליום השישי קבע ישיבה ללמוד טור בית יוסף וב״ח בהלכות שבת . וכמה שנים היה לומד קודם מנחה גדולה בספר ״אור החיים״ על הסדר עם ציבור יראי שמיים ואח״כ אומרים תהילים ומתפללים מנחה.

אחי ורעי היקרים כל כך נפלא לדעת את דרכי לימודם של צדיקים על כך נאמר:
״מתי יגיעו מעדי למעשי אבותי״
רבי חיים פלאג׳י מעיד על עצמו שראה את אור החיים בחלומו.

ציון הרשב״י מעל 100 שנים המקום בו השתטח רבי חיים בן עטר זי״ע ולמד שעות רצופות עד שלימוד התורה גרם ״לריח גם עדן״ באדיבות מורשת אור החיים הקדוש בראשות הרב משה שוורץ שליטא

5. ״המאיר לארץ״
סיפר רבי פנחס מקוריץ זי״ע,שפעם אחת היה בק״ק טשערין (מקום של עיר) ואמר:
 ״אני רואה בעיר אור גדול״ ושאל אם נמצא שם ספר ״אור החיים״,ונמצא שם ביד אחד חומש עם אור החיים,והוא שהאיר על כל העיר״ אחים יקרים ואהובים, מכאן נדע אם מכניסים לביתנו את ספר ״אור החיים״איזה ״אור גדול״ יכנס לביתו.

6. ״לחזור לחיים ולראות את האור״
ר׳ יצחק מסקווירא ״ כאשר הייתי צעיר למדתי הרבה בספר ״אור החיים״,כי איך יהודי יכול לראות את אור החיים אם אינו לומד את ״ספר אור החיים״

7.סגולה ״ליראת שמיים״
מקובל מצדיקים שהלימוד בספר אור החיים מסוגל להשפיע על הקורא הלומד ליראת שמיים״

8.סגולה לרפואה:
בין הסגולות שקשרו צדיקים לספר ״אור החיים״ הקדוש,שהיו ממליצים עליו בתור סגולה לרפואה.
עדות ראשונה לכך, בהרה״ק רבי פנחס מקאריץ זי״ע מסופר שכאשר חלה בנו קיבל על עצמו ללמוד בכל יום דף ב״אור החיים״ לרפואתו.

בית הכנסת של בעל ״אור החיים הקדוש״ ברובע היהודי בירושלים באדיבות

9.האדמו״ר רבי דוד אבוחצירא 
שליט״א-סגולה בספר על ״מסע חיי הצדיק״
בהסכמתו לספר ״הנר המערבי״ של הרב משה שוורץ שליט״א : הביאו ברכה אל ביתכם ,כי זה הספר קדושה יש בו וסגולה יש בו. 
״ואתם הדבקים בה׳ אלוקיכם חיים כולכם אתם ונשיכם ובניכם,אריכות ימים ושנים״...
אחי ורעי,ברכה זו על ספר על תולדות חייו של רבי חיים בן עטר זי״ע אומר הבעל שם טוב הקדוש ״כל העוסק בסיפורי צדיקים כאילו עוסק במעשה מרכבה״ 
״והחי יתן אל לי ליבו״

10. ״לזכות למתיקות התורה״
כותב בספרו דבר ״מתוק לנשמה״
(פרשת כי תבוא כו פסוק יא)
״ ואין טוב אלא תורה,שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות וערבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם״

אחים יקרים ואהובים,צרפתי את סיפור חיו של רבי חיים בן עטר זי״ע שבו אני מספר בסיעתא דשמיא,כדי למחיש את דמותו ותוארו וקדושתו בכל מסע חייו של הצדיק רבי חיים בן עטר זי״ע בעל אור החיים הקדוש אמן.
״שמעו ותחי נפשכם״
המצפה לגאולה במהרה בימינו אמן.
הצב״י ארז קדוסי יצ״ו.

עוד כתבות שיעניינו אותך