"ממשלת זדון" מועצת חכמי התורה של ש"ס בקריאה לעצרות התפילה
הרב שלום כהן צילום מסך: "יוטיוב" ענפים

חדשות

"ממשלת זדון" מועצת חכמי התורה של ש"ס בקריאה לעצרות התפילה

במכתבם כתבו גדולי ישראל: הנה החושך יכסה ארץ, ועת צרה היא ליעקב, והצרות מתרבות מיום ליום, הן בצרת הפרט והן בצרת הכלל, ה' יצילנו.

   
"ממשלת זדון" מועצת חכמי התורה של ש"ס בקריאה לעצרות התפילה
הרב שלום כהן צילום מסך: "יוטיוב" ענפים
אא

מועצת חכמי התורה של ש"ס בראשות מרן הגאון רבי שלום כהן הוציאה הבוקר (שלישי) קריאה לצאת לעצרות תפילה בכל אתר ואתר מחר יום רביעי ערב ראש חודש תמוז, בשל ממשלת הזדון הנרקמת בימים אלו.

אל אחינו בית ישראל, ה' עליהם יחיו. הנה החושך יכסה ארץ, ועת צרה היא ליעקב, והצרות מתרבות מיום ליום, הן בצרת הפרט והן בצרת הכלל, ה' יצילנו. 

ובפרט עתה כאשר משנאי ה' נשאו ראש וכרתו ברית יחדיו, על ה' ועל משיחו, וחברו יחדיו להקמת ממשלת זדון, וכל מטרתם וכוונתם היא לעקור את התורה והיהדות מעם ישראל ומארץ ישראל.

 על כן, אנו קוראים בזאת לכל עם הקודש די בכל אתר ואתר, להיקהל ולעמוד על נפשנו, ביום רביעי ערב דראש חודש תמוז תשפ"א, לזעוק זעקה גדולה ומרה בתפילה ובתחנונים לפני שוכן מרומים, לישועת כלל ישראל ולהרמת קרן התורה במהרה. 

בבתי הכנסת ובבתי המדרש יערכו עצרות תפילה וסדר הסליחות, זיוסיפו בקריאת פרקי התהילים: כ, פג, קכא, קל, קמב. וכולם, אנשים, נשים וטף בכל מקום שהם יקראו לכל הפחות פרקי תהילים אלו. וכל המצער עצמו עם הציבור זוכה ורואה בנחמת ציבור. 

ויהי רצון שנזכה לראות בישועת ה' כהרף עין, הקב"ה יפר עצתם וקלקל מחשבתם, כדבר שנאמר: עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל.ויחזו עינינו בשוב ה' שבות עמו בגאולה השלמה בב"א.''ממשלת זדון'' מועצת חכמי התורה של ש''ס בקריאה לעצרות התפילה

עוד כתבות שיעניינו אותך