מועצת חכמי התורה של ש"ס במכתב כואב נגד הקמת ממשלת שמאל: "כל הנותן יד אין לו חלק ונחלה באלוקי ישראל"
(צילום: יעקב כהן)

חדשות

מועצת חכמי התורה של ש"ס במכתב כואב נגד הקמת ממשלת שמאל: "כל הנותן יד אין לו חלק ונחלה באלוקי ישראל"

במכתב כתבו גדולי ישראל הגר"ש כהן ויתר חברי מועצת חכמי התורה: "יש לעמוד בפרץ ומחובת ההשתדלות לעשות הכל למנוע את הסכנה ‏ולהתחבר אל הקדושה"

   
מועצת חכמי התורה של ש"ס במכתב כואב נגד הקמת ממשלת שמאל: "כל הנותן יד אין לו חלק ונחלה באלוקי ישראל"
(צילום: יעקב כהן)
אא

מועצת חכמי התורה של ש"ס יצאה הבוקר במכתב כואב לנוכח מה שמסתמן כהקמת ממשלת שמאל שתפגע בתורה ובציבור החרדי בדברים התבטאו: "הנותן יד לממשלה הזו אין לו חלק ונחלה עם אלוקי ישראל".

בפתח מכתבם כותבים מועצת החכמים: "נמצאים אנו בזמנים קשים לעם ישראל ברוחניות ובגשמיות, אומנות אבותינו ‏בידינו ואנו מתפללים להשי"ת שניוושע ונגאל גאולת עולם.

"והנה, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ניצבים אנו בפני גזירת כליה רוחנית ‏מיידית המרחפת על כלל ישראל. סכנה רוחנית שאין הומה לה, משנאי הדת נשאו ראש וכל העניינים אשר הם ציפור נפשנו, שבת, גיור, טהרת עם ישראל, עולם התורה וצביונה היהודי של ארץ ישראל נמצאים בסכנה חמורה ומיידית".

"יש לעמוד בפרץ ומחובת ההשתדלות לעשות הכל למנוע את הסכנה ‏ולהתחבר אל הקדושה, להקמת ממשלה יהודית עם הימין ולמנוע הקמת ממשלת זדון אשר עיקר תכליתה הוא רדיפת הדת וכל דבר אשד ריח יהודי בו".

"כל הנותן ידו להקמת ממשלה כזו, מצהיר הלכה למעשה אין לי חלק ‏ונחלה עם אלוקי ישראל וכל מפלגה המצטרפת לממשלה כזו, אף היא בכלל ‏זה, ואנו קוראים למפלגות אלה לחזור בהם מכוונתם ולמנוע הקטרוג הנורא הקשה על עם ישראל".
מועצת חכמי התורה של ש''ס במכתב כואב נגד הקמת ממשלת שמאל: ''כל הנותן יד אין לו חלק ונחלה באלוקי ישראל''

עוד כתבות שיעניינו אותך