תפילה אישית לחג השבועות: "שפע גדול"
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

שבועות

תפילה אישית לחג השבועות: "שפע גדול"

חג השבועות מסוגל לשפע גדול, עלינו רק מוטל להושיט כלי ולקבל אותו. בפניה אישית לבורא עולם, אין ספק שהישועות בא יבואו. הרב נתנאל חיים שרון עם תוספות אישיות לתפילת החג. להדפיס ולהטמין בסידור.

   
תפילה אישית לחג השבועות: "שפע גדול"
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

חג השבועות - עוצמתו בתפילת האדם. בכל שלושת הרגלים אנו נושאים תפילה "והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים לשמחה ולשלום", שברכת החג תילווה איתנו למשך כל השנה.

בעוד שבחג הסוכות מצוותו ישיבה בסוכה ונענוע בארבעת המינים, ובפסח – לבער כל חמץ מביתנו, ולאכול מצה. בחג השבועות, לא נדרש מאיתנו משהו מיוחד. זו העת להתפנות בעיקר לתפילה לירידת השפע ברוחניות, ולהשגת כל שאיפותינו על ידי סייעתא מן שמיא.

הגה"צ רבי שמשון דוד פינקוס זצוק"ל, הבטיח שמי שיתפלל כנוסח הבא - מעומק ליבו, מובטח לו שיראה סייעתא דשמיא מיוחדת ברוחניות;

וכך לשון התפילה:"רבונו של עולם! רצוני לקבל עלי עול תורה, אך סוף סוף הנני מוגבל עקב היצר הרע הגדול שנמצא בתוכי. מבקש אני ממך אפוא, שתרוממני למדרגת 'מתמיד' אמיתי, שקוע באמת בלימוד התורה וקיום מצוותיה, ושכל הבלי העולם הזה לא יעניינו אותי כלל. דבר זה אני מבקש ממך מתוך עונג ורצון".

תפילה נוספת המסוגלת לשפע רוחני, וסייעתא דשמיא לפתיחת הלב להבנת התורה הקדושה, ולקיום המצוות;

"אנא ה' הושיעא נא, אנא ה' הצליחה נא, וכאשר עד הנה עזרוני רחמיך ולא עזבוני חסדיך, כן תמשיך ותגדיל חסדך ורחמיך עימדי, ותן בליבי בינה להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עיני בתורתך, ודבק ליבי במצוותיך, ויחד לבי לאהבה וליראה את שמך. ותזכני שדבריי יתקבלו לפניך ולפני בניך רחומיך, ותערב עבודתי לפניך, וץזכני להינצל מכל פניות שאינם לרצון לפניך, ואזכה שיהיו כל מעשיי לשם שמים, כעבד העושה רצון קונו, וכשפל הכורע ברך לפני אדונו".

עוד כתבות שיעניינו אותך