חג השבועות: יום הולדתו ופטירתו של דוד המלך סגולה למעוכבי זיווג
(צילום: Robert Hoetink/shutterstock)

שבועות

חג השבועות: הילולת דוד המלך וסגולה למעוכבי זיווג

חג השבועות, יום הולדתו ויום פטירתו של דוד מלך ישראל חי וקיים. יום המסוגל לכל הישועות. השנה זה הילולת ה-2,856 שנה מאז הסתלקותו. הרב חיים קנייבסקי מבקש מהפונים אליו לברכה לומר תהילים בקביעות בכדי לראות ישועות בכל המישורים ולפי הגמרא מיוחסים לדוד המלך כל ה-150 מזמורי התהילים.

   
חג השבועות: יום הולדתו ופטירתו של דוד המלך סגולה למעוכבי זיווג
(צילום: Robert Hoetink/shutterstock)
אא

 ספר התהילים
דוד נעים זמירות ישראל, משורש עולם השירה, בחצות לילה היתה רוח צפונית מנשבת ומרעידה את מיתרי כינורו, מיתרים אלו נעשו מאילו של יצחק שהקריב אברהם אבינו בשעה שהלך לעקידת יצחק. והיה המלך דוד קם בהשכמה לעסוק בתורה בשירות ותשבחות, וכותב את מזמורי התהילים.

לפי הגמרא בפסחים מיוחסים לדוד המלך כל מאה וחמישים המזמורים, לפי הגמרא בב"ב יש מזמורים המיוחסים גם לאדם הראשון, משה רבינו, עשרה זקנים, מלכי צדק, אברהם אבינו, ועזרא הסופר. המדרש מביא לא הניח דוד המלך איבר שלא קילס בו להקב"ה קלסו בראשו, בעיניו, בפיו, באוזנו, בגרונו, בלשונו, בשפתיו, ובמדרש משה נתן חמישה חומשי תורה לישראל, ודוד נתן חמישה ספרים לישראל, בזוהר כל שירות ותשבחות שאמר דוד המלך יש בהן סודות וענינים גבוהים בסוד החכמה, מפני שכולם נאמרו ברוח הקודש ששרתה עליו.

מאז ולתמיד ספר התהילים נכסי צאן ברזל של עם ישראל באשר הם. שאדם רוצה להודות עושה זאת עם התהילים, שאדם רוצה לבקש גם עם התהילים, יענך ה' ביום צרה, קלי קלי למה עזבתני, למה ה' תעמוד מרחוק, ממעמקים קראתיך ה', מן המיצר קראתי י-ה, ועד אשירה להשם בחיי, כי גבר עלינו חסדו, מזמור לתודה הריעו לה', ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתיך,הכל מסובב בתהילים. 

התהילים מחבר את כל קצוות הקשת היהודית בארץ ובעולם
לפני שנים קיבלתי טלפון מכפר האמנים עין הוד, לתת הרצאה בנושא ספר התהילים, בבית התרבות שבכפר, שאלתי למה לא שיעור על תהילים בבית הכנסת,אמרו לי אין לנו בית כנסת במקום,שאלתי אז למה שיעור על תהילים,אמרו לי כל שבוע מתכנסים 30 איש מאנשי המקום וקוראים תהילים חצי שעה יחד,ורצינו לשמוע ממך קצת יותר על התהילים, אין במקום תפילות כלל, אבל יש קבוצת תהילים,נחשפתי לפני 25 שנה במסגרת הפעילות שלי בזיכוי הרבים למאות קבוצות של נשים מכל גווני הקשת שמתאספות יחד פעם בשבוע לומר יחד מזמורי תהילים.

גם כשאני יוצא לחו"ל אני מגלה בכל המקומות שהייתי קבוצות תהילים קבועות פעם, פעמיים בשבוע, מתכנסות יחד נשים ומסיימים את חוברות התהילים,מה יש בתהילים שכל כך תפס מאז ולתמיד. מה יש בדוד המלך שמרגישים אליו קשר חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים, אפילו קבר דוד המלך לא פופולארי כל כך, אין הרבה משתטחים שם, למרות שזה ממש צמוד לכותל המערבי.

שאין יהודי שלא בא פעם בשנה לכותל, אין יהודי שבא מחו"ל לביקור בארץ, ולא יבוא לשריד בית המקדש כותל המערבי, ושם נקרא תהילים של דוד המלך. אבל ממש בציונו הקדוש של דוד המלך מרחק הליכה מהכותל אין הרבה מבקרים, אפילו ביום ההילולא שלו, חג השבועות שרבבות עולים לכותל, ורק מאות בודדים באים לציונו של דוד המלך שליד הכותל, דוד המלך מצטייר לנו כחי וקיים. לא קבר וציון.

עם ישראל מאז ולדורות כלול בנשמת דוד המלך
על פי חז"ל לדוד נועדו 3 או 2 שעות של חיים, ולבסוף קיבל מתנה מאדם הראשון 70 שנה של חיים, שהחלו בחג השבועות בשנת ב'תתנ"ד לבריאת העולם, לאביו ישי בן עובד, נכד לבועז ורות המואביה, דור עשירי לפרץ בן יהודה בן יעקב אבינו, לאמו נצבת בת עדאל.

לפי הגמרא בשבת ישי היה צדיק גמור מושלם שנפטר רק בעטיו של חטא אדם הראשון,על פי הזוהר אדם הפסיד את המתנה שנתן לדוד 70 שנה שלחיים, ודוד קיבל 5 שנים מאברהם אבינו,28 מיעקב אבינו, 37 שנה מיוסף הצדיק,דוד נפטר בחג השבועות שחל בשבת בשנת ב'תתקכ"ד.

השנה זה הילולת ה-2,856 שנה מאז הסתלקותו,הרבה תהפוכות אנו מוצאים בחייו של דוד המלך, מצד אחד נרדף מאוד ע"י אחיו, ע"י המלך שאול, ע"י בנו אבשלום, ומצד אחר מלך 40 שנה על ישראל, ומעביר המלכות לבנו שלמה, ההסבר והקשר החזק לכל אחד ואחד מאיתנו תהילים ובכל מצב. דוד כלול בנשמת אדם הראשון, ובנשמות אברהם יעקב ויוסף, שזה נשמת כלל ישראל לדורות עולם, דוד המלך מעצמיותו אין לו חיים בכלל, חייו הם חיי עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה.


במסכת חייו של דוד המלך מקופלים החיים של כל האנושות
דוד המלך ב-70 שנותיו כפי שהוא עצמו מזכיר בתהילים ימי שנותינו בהם שבעים שנה, שמתחילים בחג השבועות, יום הולדת עם ישראל, יום קבלת התואר והייתם לי סגולה מכל העמים. עם ישראל חי, ודוד מלך ישראל חי, התהילים מיצגים את כל המצבים שאדם עובר בחייו, מלהודות ועד לבכות, מלזעוק ועד להלל, מדיוטא התחתונה ועד רום המעלה הגבוהה ביותר, מחטא ועד תשובה, מהשפלות וביזיונות ועד כבוד ומלכות, מרדיפות אין סופיות ועד ישיבה מבוצרת בארמון המלוכה.

כל מה שאדם מסוגל לעבור בחייו מטוב ועד רע הכל מונצח בספר התהילים,הכל מיוצג ע"י דוד מלך ישראל חי וקיים, נשמת ככל ישראל לדורותיהם כולנו דוד המלך, כולנו ספר תהילים, ברוח הקודש אמרם, וניבא את הכול עד בוא יבוא במהרה דוד מלכאמשיחא, ולכן כולנו מרגישים הקשר החי לתהילים ,דוד המלך לימד לשעה ולדורות, אמונה, ביטחון התרפקות מוחלטת בהשם יתברך, אין עוד מלבדו.

לכן ברגע קשה זועקים לאבא בשמים באמצעות התהילים, ברגע מרנין מודים להשם יתברך דרך התהילים, אין עוד בעולם אמצעי שמשרת את האדם ונותן מענה בעת צרה ובעת שמחה ללא שום הבדל רק התהילים, רק דוד המלך שהוא כלל ישראל וכלל ישראל הוא דוד המלך.

בחג השבועות יום הולדתנו, יום הולדתו של דוד מלך ישראל חי וקיים, ספר התהילים נתרפק כל אחד ואחת לומר את כל ספר התהילים, השנה יש האפשרות גם בארץ גם בחו"ל לחלק ליומים יום שישי חג השבועות, ויום שבת קודש, נזכור שתהילים זה אמונה ודביקות בהשם יתברך, בדרגה הגבוהה ביותר, נזכור שתהילים זה המקשר את כל עם ישראל באשר הם יחד בקשר בר קיימא בנשמת דוד מלכאמשיחא.

מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א מבקש מהפונים אליו לברכה לומר תהילים בקביעות
אני מעיד נאמנה בהרבה מקרים שהבאתי לפני מרן שר התורה הצדיק רבי חיים קנייבסקי שליט"א בעינינים מורכבים, עיכובים קשים בעיניני זיווגים, פרנסה וכדומה. אמר לומר מידי יום ביומו תהילים, כסגולה לפתיחת המזל, לפני כשנתיים שלחו אותי להרצאה לפני 400 בנות מעוכבות זיווג, ולפני ההרצאה ביקשתי הדרכה וברכה ממרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי, לאותם בנות מעוכבות זיווג, ואמר לי לומר להם שבמשך עשרה ימים ברצף יאמרו את כל ספר התהילים יום, יום.

והיה הדבר לפלא, גם הנכדים החביבים הרה"ג ר' גדליה הוניגסברגשליט"א והרב יעקב קנייבסקי שהיו נוכחים במקום, אמרו לי שזה פעם ראשונה ששמעו ממרן שליט"א סגולה זו למעוכבי זיווג, ומעיד אני שעשרות בנות קיבלו על עצמן את הענין, וכולן ללא יוצא מן הכלל התחתנו באותה שנה, עדות שלי מכלי ראשון,כח וסגולת התהילים.
 

עוד כתבות שיעניינו אותך