מדוע בהונגריה החליטו לא לפתוח את בתי הכנסת?
מדוע בהונגריה החליטו לא לפתוח את בתי הכנסת? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

חדשות

מדוע בהונגריה החליטו לא לפתוח את בתי הכנסת?

ראש שליחי חב"ד בהונגריה החליט כי למרות שחרור הסגר לא ייפתחו בתי הכנסת: אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, והרי לעת עתה כל חכמי הרפואה מודים שהסכנה עדיין מרחפת מעל ראשינו".

   
מדוע בהונגריה החליטו לא לפתוח את בתי הכנסת?
מדוע בהונגריה החליטו לא לפתוח את בתי הכנסת? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

בעוד בישראל ישנם הלוחצים ופועלים בעד פתיחת בתי כנסת, הרברוך אוברלנדר ראש שליח חב"ד בהנוגריה הורה לא לפתוח את בתי הכנסת.

 מקרי המוות במדינה הגיע ל-363 מתים ואחוזי תחלואה לא גבוהים.

במכתב מפורט, כתב הרב את עמדתו: "אני מורה לכם לא לפתוח את בתי הכנסת ולא לקיים התכנסויות אחרות", כתב במכתב שפרסם לרבני הקהילות ולשלוחי חב"ד.

המכתב המלא. "פסק דין בעניין פתיחת בתי כנסת לאור ההקלות של הממשלה, הרבה ממכם פנו אלי ושאלו האם כבר אפשר לפתוח את בתי הכנסת לאור ההקלות שהממשלה הכריזה בימים אלו."

"לאמיתו של דבר שמעתי על הקלות בענינים אלו בערי השדה, אמנם לא שמעתי על הקלות בבודאפעסט הבירה, אבל השלטונות יכולים להכריז על הקלות גם בבודאפעסט, ועל כן עלינו לדעת את המעשה אשר יעשון."

"וכיון שבדיני נפשות עסקינן, אני מרגיש מחובתי להביע בפניכם דעתי, שבשום פנים ואופן אין לפתוח עכשיו את בתי הכנסת, וכל אחד ימשיך להתפלל ביחידות בביתו, כמו שעשינו עד עכשיו. וכפי שפסק רבינו הרמ"א בהגהת השו"ע (יו"ד סי' קטז ס"ה): יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה, כי סכנתא חמירא מאיסורא, ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור וכו', ושומר נפשו ירחק מהם. ואסור לסמוך על נס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה".

"אנחנו חיים במדינה שאיש כל הישר בפניו יעשה, ועל כן יכול להיות שאין בידי לעצור את פתיחת בתי הכנסת מכוח דינא דמלכותא, אבל בתור רב הקהילה וראש שלוחי חב"ד במדינה זו אני מורה לכם לא לפתוח את בתי הכנסת וכן אל תעשו שום התקהלות אחרת, כי אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, והרי לעת עתה כל חכמי הרפואה מודים שהסכנה עדיין מרחפת מעל ראשינו, וכפי שראינו גם שלדאבוננו נפטר לאחרונה שליח צעיר ובריא כאן באחת ממדינות באירופה, יהי זכרו ברוך."

"במשך כשבועיים עלינו לחכות ולראות את תוצאות ההקלות, באם אכן יהיו הקלות גדולות בבודאפעסט, והלוואי יתברר שאכן אין סכנה, ואז בשמחה נפתח את בתי הכנסת ונודה לה' על שחזרנו להתפלל בציבור."

"וכדי שהדברים יהיו מובנים גם לקהל הרחב המקומי, אז אי"ה ביום א' בערב אסביר את עמדתי זו באריכות גם בהונגרית בשיעור שאני מעביר מעל גבי האינטרנט, ואני מקוה שזה יהיה גם קידוש השם גדול, שיראו עד כמה מחמירה ההלכה בסכנת נפשות וקדושת החיים."

"ויהי רצון שיאמר לצרותינו די, ויפרוס כנפיו עלינו ועל כל עמו בית ישראל ועל כל העולם כולו, ולא יאונה לנו כל רע מעתה ועד עולם". סיים הרב את מכתבו.

עוד כתבות שיעניינו אותך